Dansk Kyst- og Naturturisme
Bovbjerg

Baggrund for Partnerskab for Vestkystturisme

Partnerskab for Vestkystturisme blev stiftet i september 2015 og er en selvstændig forening med egen bestyrelse.

Partnerskab for Vestkystturisme blev stiftet på baggrund af regeringens Vækstplan for dansk turisme og i forbindelse med etableringen af Dansk Kyst- og Naturturisme.

Partnerskabet var oprindeligt bestående af 11 kommuner, men består i dag af 10 kommuner. 

Partnerskabet arbejder for at skabe bæredygtig udvikling i kyst- og naturturismen i Danmark med fokus på Vestkysten og på at realisere indsatser i Udviklingsplan for Vestkysten, der blev lanceret i juni 2018. 

Ambitionerne for Vestkysten er høje, og målet er, at Vestkysten skal være blandt Nordeuropas mest attraktive kystdestinationer. Vestkysten skal bidrage til nytænke og skabe en markant vækst i kyst- og naturturismen og samtidig styrke kystens naturmæssige kvaliteter og værdier. 

Maria Aaen
Vil du vide mere?

Seniorkonsulent, sekretariatsleder i Partnerskab for Vestkystturisme

maa@kystognaturturisme.dk

Mobil:+45 24 89 58 78