Dansk Kyst- og Naturturisme
Autocamper - Kystvejen i Thy

Overnatningsmuligheder for autocampere

11/1/2019

Kortlægning af gældende lovgivning for overnatningstilbud til autocampere.

Rapporten er skrevet som en indføring i de reguleringsmæssige muligheder og begrænsninger, der kan findes i processen med at etablere overnatnings- og parkeringsmuligheder for autocampere i Danmark. Her er det særligt forholdet omkring planlovgivningen, sommerhusloven og campingreglementet der beskrives.

Rapporten er én ud af flere rapporter, der er udarbejdet i vækstprojektet 'Vestkystens Turismevækstklynge' med fokus på kapacitetsudvikling herunder markedsrelevans, rammevilkår og nye udviklingsmuligheder. 

Mette Greisen Damsgaard
Vil du vide mere?

Specialkonsulent

mgd@kystognaturturisme.dk

Mobil:+45 30 49 33 49