Dansk Kyst- og Naturturisme arbejder i 2019 videre med en række indsatser, der udspringer af handlingsplanen for 2016-2018.

Handlingsplan for kyst- og naturturismen i Danmark 2016-2018 er inddelt i nedenstående fem programmer. Læs mere om de konkrete igangværende og afsluttede indsatser via menupunktet til venstre.

  • Masterplan for destinationsudvikling
  • Program for markedsføring
  • Program for kompetenceudvikling
  • Vækstprogram for Vestkystturisme
  • Vækstprogram for Østersøturisme