Sjællands signaturoplevelser

Projektet ’Sjællands Signaturoplevelser’ vil styrke kommercielle signaturoplevelser i områderne Vestsjælland, Odsherred og Lolland-Falster.

Kystturismen i Region Sjælland har vækstpotentiale, og det vil projektet ’Sjællands Signaturoplevelser være med til at indfri. Målet er at skabe stærke kommercielle oplevelser i kystturismen i Østersøregionen, som en del af Vækstprogrammet for Østersøturismen. Projektejerne tæller destinationerne Vestsjælland, Odsherred, Lolland-Falster og Dansk Kyst- og Naturturisme med Partnerskab for Østersøturisme i spidsen.

”Destinationerne vil i projektet arbejde med at indkredse signaturen i tæt samspil med erhvervsaktører, interessenter og os. Signaturoplevelserne er allerede fokusområder for den enkelte destination, men vi vil skærpe den kommercielle profil. Signaturoplevelsen Geopark Odsherred har fx igangsat "Smag på Odsherred, en event, som sætter egnens råvarer i centrum. Den fortælling kan kommercialiseres yderligere, og vi skal udvikle produkter, begivenheder og tiltag med fokus på at skabe en høj oplevet værdi hos gæsten. Og selvfølgelig en økonomisk vækst hos erhvervet,” fortæller Sarah Lehmann, seniorkonsulent i Partnerskab for Østersøturisme, Dansk Kyst- og Naturturisme.

Når signaturoplevelserne er blevet kredset ind, skal der efterfølgende arbejdes med forretningsudvikling via kommercielle oplevelser og produkter målrettet både eksisterende og potentielle målgrupper.

Målet med projektet er at skabe et øget forbrug blandt feriehus- og endagsgæsten, en skærpet produktudvikling inden for den valgte signatur og minimum tre ekstra årsværk. I arbejdet vil der være desuden være særligt fokus på at opnå en sæsonforlængelse i den enkelte destination via signaturoplevelserne.

Platform for stærke samarbejder

Hos Region Sjælland er man glade for projektets fokus, fordi regionen har mange gode steder, som har et stort potentiale for at kunne tiltrække flere gæster.

”Projektet vil skabe nogle miljøer omkring Sjællands mange dejlige steder. Med de miljøer kan vi bedre kommunikere, hvad Sjælland har at byde på,” fortæller David Meinke, udviklingschef i Region Sjælland, og tilføjer:

”Derudover skaber projektet en platform for at mødes – det vil være grobund for nogle stærke samarbejder. Og aktørerne er modne nu. Jeg oplever en stor velvillighed, og de er meget optaget af den fælles dagsorden,” siger David Meinke.

Fakta om projektet

  • Projektets økonomiske ramme er i alt 2.972.000 kr.
  • Vækstforum Region Sjælland støtter projektet med 1.100.000 kr.
  • Projektets mål er at styrke kommercielle oplevelser i kystturismen i de medansøgende destinationer
  • Projektet forventer at skabe en effekt på minimum tre årsværk, et øget forbrug blandt feriehus- og endagsgæsten samt en skærpet produktudvikling for destinationen