Som en del af Masterplan for destinationsudvikling prioriterer Dansk Kyst- og Naturturisme et antal geografiske områder, hvor der igangsættes vækstprojekter med gearing fra fondens udviklingsmidler.

Indsatsen ’Vækstprojekter i særligt prioriterede destinationer’ er omdrejningspunkt i Masterplan for destinationsudvikling i Dansk Kyst- og Naturturismes Handlingsplan for Kyst- og Naturturismen 2016-2018.

Her prioriterer Dansk Kyst- og Naturturisme geografiske områder, som har mulighed for at aktivere et større vækstpotentiale. Formålet er at skabe et antal stærke destinationer, der har så stor tiltrækningskraft, at de kan være vækstmotorer i Danmarks kyst- og naturturisme. Foreløbigt har Dansk Kyst- og Naturturisme prioriteret følgende geografiske områder:

Udvælgelsen er konkret baseret på analyser af potentialer, kritisk masse og oplevelsesprofiler.

Har du spørgsmål til vækstprojekterne? Kontakt:

jacob sort hvid.png (1)

Jacob R. Kirkegaard Larsen

Destinationsudviklingschef

jkl@kystognaturturisme.dk

+45 5168 5345

Find Jakob på LinkedIn