Vi går forrest i realiseringen af kyst- og naturturismens store vækstpotentiale med en række skarpt prioriterede indsatser.

Dansk Kyst- og Naturturisme har udarbejdet Handlingsplan for kyst- og naturturismen i Danmark 2019-2021, der sætter retningen for udviklingen af kyst- og naturturismen i Danmark.

Den tager afsæt i en stærk ambition om, at der i 2025 er skabt et antal stærke, helstøbte destinationer med en stærk kritisk masse, et bredt udbud af overnatningstilbud og oplevelser, der kan konkurrere internationalt. 

En fælles prioritering

Dansk Kyst- og Naturturisme går forrest i arbejdet med at realisere kyst- og naturturismens store vækstpotentiale. Men kun med en skarp, fælles prioritering af de rette indsatser, kan vækstambitionerne for turismen i Danmark indfris. 

Handlingsplanen fastsætter derfor de overordnede udviklingsprincipper og konkrete indsatsområder, der bør prioriteres på tværs af aktører i dansk turisme. Samtidig skitserer handlingsplanen de konkrete indsatser - både igangværende og kommende - som Dansk Kyst- og Naturturisme vil gennemføre.

Læs Handlingsplan for kyst- og naturturismen i Danmark 2019-2021

Igangværende indsatser videreføres

Handlingsplanen for 2019-2021 bygger i høj grad videre på handlingsplanen for 2016-2018. Dansk Kyst- og Naturturisme arbejder derfor i 2019 videre med nedenstående indsatser, der udspringer heraf.

Læs mere om Handlingsplan 2016-2018