En fælles udviklingsplan skal skabe grundlag for et varigt og markant løft af turismen som væksterhverv på tværs af kommunerne på Sjælland og øerne.

Turismen er et vigtigt erhverv i region Sjælland og står for en omsætning på 12,8 milliarder kroner. Sjælland og øerne har et geografisk stærkt udgangspunkt med en beliggenhed tæt på København og midt imellem stærke koncentrationer af befolkninger både i hovedstadsområdet, mod syd i Hamborg og i Sverige. Alligevel har kyst- og naturturismen i region Sjælland ikke haft samme vækstrater som turismen i hele Danmark. Turismen i region Sjælland rummer derfor store potentialer for vækst, som kan realiseres via et tættere samarbejde, en fokuseret tilgang og flere investeringer.

En udviklingsplan for Sjælland og øerne skal skabe retning for den fælles udvikling af turismen i region Sjælland gennem en prioriteret indsats for destinationsudvikling og udvikling af feriesteder i regionen. Resultatet vil være et fælles planlægningsgrundlag for den fysiske udvikling af turismen på tværs af kommune- og regionsgrænser, der tilgodeser turisterhvervets interesser. 

Planen vil tage udgangspunkt i en grundig og omfattende analyse og kortlægning af marked, konkurrenter og stedbundne potentialer. Dernæst vil der i tæt samarbejde med projektets styregruppe og interessenter udarbejdes en samlet plan, der har en stærk politisk forankring lokalt og nationalt og har opbakning fra turismeaktørerne i området.

Baggrundsmateriale

Som grundlag for arbejdet ligger følgende baggrundsmateriale:

Projekts styregruppe

 • Advokat Helle Reedtz-Thott, medlem af bestyrelsen for Dansk Kyst- og Naturturisme (Formand)
 • Borgmester John Brædder, Guldborgsund Kommune
 • Borgmester John Dyrby Paulsen, Slagelse Kommune
 • Byrådsmedlem Lars Damgaard, Sorø Kommune
 • Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune, Vordingborg Kommune
 • Direktør Hans-Jørgen Olsen, VisitOdsherred
 • Direktør Martin Bender, VisitSydsjælland-Møn
 • Direktør Mikkel Aarø-Hansen, Wonderful Copenhagen
 • Sekretariatschef Jens Böhme, Realdania

Fakta om udviklingsplanen

 • Planen skal sætte en fælles retning for udviklingen af turismen på Sjælland og øerne frem mod 2025
 • Udarbejdelse af planen gennemføres i perioden 1. januar 2019 til 1. marts 2020
 • Projektet er igangsat på baggrund af dialog mellem kommuner i KKR Sjælland og Erhvervsministeriet
 • Projektet er finansieret af kommunerne i Region Sjælland, Realdania, Region Sjælland, destinationerne på Sjælland og øerne samt Dansk Kyst- og Naturturisme

Vil du høre mere om projektet? Kontakt:

Claudia - SH.jpg

Claudia Rota Andersen

Projektchef

cra@kystognaturturisme.dk

+45 2818 1016

Find Claudia på LinkedIn