Kyst- og naturturismen er i positiv udvikling, men tidligere års barrierer for vækst er om muligt mere aktuelle end før. For Dansk Kyst- og Naturturisme bliver 2018 året, hvor der skal stilles yderligere skarpt på, hvordan vi løser udfordringerne og sikrer den fremtidige vækst og udvikling i kyst- og naturturismen.

Kære samarbejdspartnere

Kort før afslutningen af 2016 igangsatte vi hos Dansk Kyst- og Naturturisme en lang række nye projekter, som var med til at forme hverdagen i 2017. Og siden er flere projekter kommet til. Vi har blandt andet i samarbejde med Wonderful Copenhagen igangsat projektet TOURISMX, der skal styrke innovationsgraden i dansk turisme. Ligeledes så yderligere fire destinationsudviklingsprojekter dagens lys, hvilket bragte antallet af prioriterede områder op på otte.

Den aktuelle udvikling i overnatninger viser fremgang, men den viser også, at væksten flader ud. Fra januar 2017 til oktober 2017 er antallet af overnatninger i dansk turisme steget med 1,7 procent i forhold til samme periode året før. Det skal sammenlignes med et 2016, hvor antallet af overnatninger i kyst- og naturturismen steg med fem procent i forhold til 2015. Væksten skyldes særligt de tyske turister, men også det danske marked er i vækst.

Samtidig viser den netop offentliggjorte statusanalyse for turismens udvikling og konkurrenceevne fra Det Nationale Turismeforum, at konkurrencen fortsat er hård. Hele det nordeuropæiske konkurrentfelt oplever en positiv vækst, og en række af Danmarks nabolande har, på trods af de høje danske vækstrater, oplevet endnu større vækst i antallet af udenlandske overnatninger.

Dertil kommer, at kapacitetsudfordringerne om muligt er endnu mere aktuelle end før. Særligt i højsæsonen mangler vi overnatningskapacitet, hvor efterspørgslen flere steder overstiger udbuddet.

I 2018 kommer vi i Dansk Kyst- og Naturturisme derfor til at stille endnu skarpere på nogle væsentlige indsatser for at sikre langvarig vækst og udvikling i kyst- og naturturismen. Turismen er et globalt væksterhverv, og netop nu i opgangsperioden kan vi få allermest ud af vores investeringer og indsatser.

I 2018 vil vi sætte endnu mere tryk på to af de væsentligste vækstmotorer i kyst- og naturturismen. Vi vil øge vores fokus på Greater Copenhagen-samarbejdet, og på hvordan vi kan skabe synergi mellem by og land til gavn for turismeerhvervet i hele Østdanmark. I samarbejde med Partnerskab for Vestkystturisme og Realdania vil vi lancere en langsigtet og visionær udviklingsplan for Danmarks vestkyst. Mange af jer har allerede hørt om udviklingsplanen og bidraget i processen.

Til sammen skal de to initiativer være med til at sætte retning og skabe resultater for destinationsudviklingen i kyst- og naturturismen.

Vi ser meget frem til at arbejde videre med ovenstående og vores igangværende projekter med jer.

På vegne af Dansk Kyst- og Naturturisme vil jeg ønske alle samarbejdspartnere et rigtig godt nytår og sige en stor tak for samarbejdet i 2017.

Med venlig hilsen
Jens Hausted
Direktør