For Dansk Kyst- og Naturturisme tegner 2019 sig til at blive et begivenhedsrigt år med en ny handlingsplan på vej og ikke mindst en ny struktur for det danske erhvervs- og turismefremmesystem. Men selvom der ligger nye opgaver og nye opgavetilgange forude, er både vækstudfordringer og fokus på stærke destinationer uændret.

Kære samarbejdspartnere

2018 ser ud til at blive endnu et rekordår for dansk turisme, og vi glæder os over den fortsatte fremgang.

Men selvom dansk turisme oplever vækst, står vi stadig med en række af de vækstudfordringer, der har præget de senere års udvikling. Statusanalysen for turismens udvikling og konkurrenceevne viser, at Danmark fortsat taber markedsandele i forhold til resten af Europa. Ligeledes er kapaciteten fortsat under pres i højsæsonen, og tilfredsheden med pris i forhold til kvalitet ligger stadig markant under gennemsnittet i Nordeuropa.

Hos Dansk Kyst- og Naturturisme fastholder vi derfor vores strategiske fokus på at skabe vækst i kyst- og naturturismen gennem udviklingen af et begrænset antal stærke destinationer. Vi skal stadig sikre flere investeringer generelt og i særdeleshed i markedsrelevant overnatningskapacitet, og vi skal fortsat øge kvaliteten af vores produkt, herunder de gode oplevelser.

I første kvartal af 2019 præsenterer vi en ny handlingsplan for kyst- og naturturismen 2019-2021 med overskriften 'Stærke destinationer i 2025'. Her kommer vi med vores bud på en fælles retning for kyst- og naturturismen. Indsatsområderne bygger videre på handlingsplanen 2016-2018, men der vil naturligvis også være nye indsatser og tiltag. For eksempel vil vi arbejde videre med eksekveringen af udviklingsplanen for Vestkysten, og en ny stor indsats vil være at få udarbejdet en udviklingsplan for Sjælland og øerne.

Men hvor udfordringerne og de overordnede linjer i vækststrategien er de samme, bringer 2019 også forandringer med sig. Den 13. december 2018 vedtog regeringen en ny lov om erhvervsfremme. Med den nedlægges de regionale vækstfora, og regionerne skal ikke længere varetage erhvervsfremme herunder turismefremme.

2019 bliver dermed det første år, hvor vi ikke har regionerne med. De fem regioner har været betydelige bidragsydere til en lang række af de projekter, vi har været med til at søsætte, og der skal lyde en stor tak for deres indsats.

Dansk Kyst- og Naturturisme har medvirket til at sætte en fælles dagsorden i dansk turisme omkring udvikling af større og stærkere destinationer set i et gæsteperspektiv. Den igangværende forenkling af turismefremmesystemet, hvor destinationsselskaber konsoliderer sig i 15-25 større selskaber vil føre til en øget fokusering af turismefremmeindsatsen lokalt. Den organisatoriske struktur vil dermed i højere grad understøtte den markedsdrevne destinationsudvikling frem mod 2025.

For Dansk Kyst- og Naturturisme betyder den nye struktur blandt andet, at vi forventeligt vil drive færre projekter og i endnu højere grad vil stille specialiserede kompetencer til rådighed. Vi vil derfor stille skarpt på, hvordan og med hvilke specialiserede kompetencer vi kan skabe mest mulig værdi for vores mange samarbejdspartnere.

Det betyder også, at vi i Dansk Kyst- og Naturturisme vil opbygge kompetencer på nye områder. Vi vil blandt andet øge vores fokus på innovation og digitalisering i dansk turisme – med virksomhedernes forretning som omdrejningspunkt. Konkret vil det udmøntes i et program for turismens innovationskraft og et program for teknologitransfer.

Som følge af det justerede opgavefokus i Dansk Kyst- og Naturturisme har vi også blandet de organisatoriske kort lidt anderledes, og opgaveløsningen er nu baseret på fire afdelinger: destinationsudvikling, virksomhedsinnovation, markedsudvikling & kommunikation samt administration & policy.

Jacob R. Kirkegaard Larsen er udnævnt til chef for destinationsudvikling. Rasmus Friis Sørensen er udnævnt til chef for virksomhedsinnovation. Birthe Jørgensen er udnævnt til chef for administration og policy. Og Sisse Wildt er fortsat chef for markedsudvikling og kommunikation.

Yderligere er Maria Aaen tilbage i organisationen efter endt barsel, og hun er udnævnt til sekretariatsleder i Partnerskab for Vestkystturisme. Claudia Rota Andersen vil fungere som ny projektchef for arbejdet med en udviklingsplan for Sjælland og øerne.

Vi ser meget frem til et begivenhedsrigt år i dansk turisme – og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om at skabe vækst og udvikling i kyst- og naturturismen i Danmark.

Med venlig hilsen
Jens Hausted
Direktør