Som en del af det ambitiøse, dansk-tyske Interreg-projekt REACT er 86 nye produkter inden for aktiv kyst- og naturferie blevet udviklet – og flere er på vej. De 86 produkter er fordelt på oplevelsestilbud, turforslag og udviklingsprocesser.

En guidet vandretur med efterfølgende vinsmagning på Dyrehøj Vingård. Tilberedning af hjemmefanget fisk med selvplukkede urter ved stranden i Odsherred under kyndig vejledning. Vandre- og cykelstier på en interaktiv digital platform, NATURA. Det er nogle af de nye produkter, der har set dagens lys i østersøregionen de sidste par år. Produktudviklingen er en del af Interreg-projektet REACT, der vil udvikle østersøregionen til Nordeuropas bedste resort for moderne, aktiv kystferie. Og flere oplevelsestilbud er i støbeskeen. Alle 12 partnere i projektet skal udvikle produkter, der tilgodeser behov og ønsker hos både øvede outdoor-udøvere, ”Special Interest Tourists”, og de mere urutinerede turister, der kræver service, guidning, udstyr og lettilgængelige faciliteter.

86 nye oplevelsestilbud, turforslag eller udviklingsprocesser inden for aktiv kystferie er blevet udviklet i regi af Interreg-projektet REACT.

86 nye oplevelsestilbud, turforslag eller udviklingsprocesser inden for aktiv kystferie er blevet udviklet i regi af Interreg-projektet REACT.

”Projektpartnerne har i samarbejde med deres lokale erhverv ydet en stor indsats for at få udviklet de nye produkter, og der er flere på vej. Foruden de 86 produkter, har vi dannet hele 17 netværk, hvor nogle af dem er på tværs af danske og tyske partnere, med videndeling, brainstorm og dialog i højsædet. Sammenlagt har vi haft 326 erhvervsaktører med i projektet, og antallet er stadig stigende,” fortæller Sune Kohl Bomholt Rasmussen, udviklingskonsulent i Dansk Kyst- og Naturturisme.

De 12 danske og tyske partnere i REACT-projektet er fordelt på hver deres geografi i østersøområdet.

Dansk Kyst- og Naturturisme er projektpartner i REACT via medfinansiering fra Region Sjælland og er ansvarlig for at styrke den del af projektet, der handler om forretningsudvikling, værdikædeinnovation samt deling af viden mellem projektpartnerne. Som en del af det er manualen SIT-turisme og værdikæder: værktøjer og cases til udvikling udarbejdet og ny manual, der opsamler læringer fra projektet, er undervejs.

REACT er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU).

Aktive naturoplevelser i fem kategorier

Arbejdet med udviklingen af aktive oplevelser foregår inden for fem kategorier: cykling, vandring, fiskeri, vandsport og strandliv. Produkterne er dermed også vidt forskellige. Her kan for eksempel nævnes ”Kystkulinariske oplevelser”, der er udviklet i et samarbejde mellem VisitOdsherred/Geopark Odsherred, erhvervsaktørerne Silva Danica/Det Vilde Køkken, SeaTrout4You og Fabulous Fly Fishing samt Dansk Kyst- og Naturturisme.

”Det går i bund og grund ud på at vise det bedste frem i Odsherreds smukke natur gennem fiskeri, naturens ressourcer og kulinariske oplevelser. Gennem REACT har vi formået at skabe samarbejder mellem flere outdoor-aktører, der stemmer rigtig godt overens med de ønsker og behov turisterne har i fiskeriturisme. Med en smuk solopgang og lystfiskeri om morgenen fanger man dagens fangst, hvor fisken derefter tilberedes på stranden med de urter, der er blevet samlet. Det hele foregår naturligvis med råd og vejledning,” fortæller Pernille Bossov Godt, koordinator hos Geopark Odsherred og VisitOdsherred.

Fakta om REACT

  • 86 produkter er udviklet og flere er i støbeskeen
  • Der er 12 projektpartnere i projektet: seks danske og seks tyske
  • Der er blevet dannet 17 netværk, hvor nogle af dem er på tværs af Danmark og Tyskland
  • 326 erhvervsaktører er med i projektet
  • Projektet er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling
  • Projektet løber til udgangen af 2018

”Produktet er et godt eksempel på, hvad vi kan gøre i REACT. Her tilgodeses nemlig kvaliteterne i fiskerikategorien, hvor man samtidig har formået at give det en twist af gastronomi, hvor naturens ressourcer er i højsædet,” fortæller Marina Hjørdie, projektleder hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

Læs mere om REACT

Vil du høre mere om REACT? Kontakt:

Marina - SH - mindre.jpg

Marina Hjørdie

Udviklingskonsulent og projektleder

mhj@kystognaturturisme.dk

+45 2643 6336

Find Marina på LinkedIn