Bornholm har allerede succes med outdoor-turisme, men hvis infrastrukturen, faciliteter og de fysiske rammer forbedres, kan Bornholm blive en endnu stærkere outdoor-destination. Det underbygger en ny analyse, der har undersøgt potentialerne ved et fysisk outdoor-center på Bornholm.

Bornholm har en mangfoldig gruppe af outdoor-aktører – kendetegnet ved mange små og få større virksomheder. Branchen er præget af fagligt dygtige ildsjæle, som hver især brænder for deres sport og tilbyder outdoor-aktiviteter både til vands og til lands. Dertil har klippeøen nogle, for Danmark, helt unikke naturskabte rammer for outdoor-aktiviteter med klipper og urfjelde.

Faciliteter, infrastruktur og fysiske rammer – udover de naturskabte – skal dog forbedres, hvis outdoor-aktørerne med deres udbud af aktiviteter skal kunne servicere den brede målgruppe af outdoor-turister optimalt.

Bornholm har et stort potentiale som outdoor-destination. Det underbygger en ny analyse, der har undersøgt mulighederne for et outdoor-center på Bornholm. Foto: Destination Bornholm

Bornholm har et stort potentiale som outdoor-destination. Det underbygger en ny analyse, der har undersøgt mulighederne for et outdoor-center på Bornholm. Foto: Destination Bornholm

Potentiale til mere

I Vækstprojekt Bornholm har man arbejdet på at styrke outdoor-turismen på Bornholm gennem udvikling af fysiske rammer, infrastruktur, undersøgelser og samarbejde for at sikre vækst og beskæftigelse på øen. Som en del af projektet er der nu foretaget en analyse af potentialerne og mulighederne ved at etablere et fysisk outdoor-center på Bornholm.

Analysen er udarbejdet af ORANGE Elevator i samarbejde med Destination Bornholm. Midlerne er blevet bevilliget af Dansk Kyst- og Naturturisme og det tidligere Bornholms Vækstforum.

”Studiet viser, at vi er langt med arbejdet med outdoor-turisme, ikke mindst grundet dygtige erhvervsdrivende, som har vilje og lyst til mere. Allerede i dag rejser 16 % af de tilrejsende danskere efter outdoor-aktiviteter, og der er potentiale til meget mere. Et samlet Bornholm har en væsentlig opgave i at udbygge infrastruktur og services, der kan understøtte outdoor-turisme – særligt i efteråret, om vinteren og i foråret,” siger Pernille Kofod Lydolph, direktør Destination Bornholm.

En fælles platform

Et outdoor-center skal være med til at synliggøre og samle outdoor-aktiviteter på Bornholm. Samtidig skal centret være med til at realisere de forretningsmæssige potentialer i at drive forretning baseret på outdoor-oplevelser.

”Et outdoor-center vil være med til, for gæsten, at styrke mangfoldigheden af outdoor-aktiviteter på Bornholm, fordi gæsterne bliver guidet til flere oplevelser, som de ikke nødvendigvis ville have fundet. Samtidig kan det over tid også være med til at skabe nye sæsoner for turismen på Bornholm og tiltrække nye outdoor-aktører, fordi der bliver skabt endnu stærkere grobund for at drive en forretning, der tilbyder outdoor-oplevelser,” siger Jacob R. Kirkegaard Larsen, destinationsudviklingschef hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

Læs den fulde rapport her
Læs kort udgave af rapporten her
Eller læs mere på Destination Bornholms hjemmeside

Vil du høre mere om projektet? Kontakt:

jacob sort hvid.png (1)

Jacob R. Kirkegaard Larsen

Destinationsudviklingschef

jkl@kystognaturturisme.dk

+45 5168 5345

Find Jakob på LinkedIn