Dansk Kyst- og Naturturisme har igangsat forløbet CampVækst, der skal styrke campingpladsernes vækstmuligheder og hjælpe dem med at blive lokale vækstmotorer.

God beliggenhed, et efterspurgt produkt og en nær kontaktflade med gæsterne er kendetegnende for mange danske campingpladser i Danmark, og det giver dem et stort vækstpotentiale. Ikke desto mindre har prisfald i flybilletter, strenge rammevilkår og ændrede feriepræferencer gjort det svært for campingpladserne at indfri deres potentiale. Derfor har Dansk Kyst- og Naturturisme igangsat acceleratorprogrammet CampVækst, der skal styrke campingpladsernes vækstmuligheder. Målet er, at campingpladserne kan få større del i væksten i kyst- og naturturismen og blive en lokal vækstmotor i forhold til overnatningskapacitet og oplevelsestilbud.

CampVækst er et acceleratorprogram for vækstparate campingpladser, der skal hjælpe dem med at få større del i væksten. Foto: Niclas Jessen

CampVækst er et acceleratorprogram for vækstparate campingpladser, der skal hjælpe dem med at få større del i væksten. Foto: Niclas Jessen

”Forløbene kommer til at tage udgangspunkt i de enkelte campingpladsers konkrete problemstillinger og udviklingsmuligheder. Det kan være, de ønsker at arbejde med at tiltrække nye målgrupper, udvikle et nyt produkt, etablere nye faciliteter – det vil komme an på deres konkrete situation, deres forretningsmodel og samspillet med den destination, som campingpladsen er en del af,” fortæller Mette Greisen Damsgaard, udviklingskonsulent i Dansk Kyst- og Naturturisme.

CampVækst er udviklet i samarbejde med Campingrådet og er målrettet vækstparate og motiverede campingpladser, der har et solidt udgangspunkt for forretningsorienteret udvikling.

Forløbet tager udgangspunkt i anbefalinger fra analysen Afdækning af vækstpotentialerne for campingområdet – og som dermed stammer fra erhvervet selv.

Udvikling med 1:1-rådgivning

Acceleratorforløbet veksler mellem 1:1-rådgivning og workshops for på bedst mulig vis at understøtte campingpladserne i vækstprocessen. Den individuelle rådgivning er helt afgørende og varetages af konsulenter, der er specialiseret i forretningsudvikling. Det skal blandt andet være med til at styrke forankringen af campingpladsens vækstproces.

At få skabt en god dialog mellem campingplads og kommunale myndigheder er ligeledes en vigtig del af forløbet, da de er væsentlige ressourcer for hinanden. Campingpladserne kan være centrale aktører i udviklingen af en turismedestination, men har brug for kommunens opbakning for at kunne realisere potentialet.

Foreløbigt udbydes CampVækst i Nordjylland i samarbejde med Jammerbugt, Hjørring og Frederikshavn Kommuner samt i Syddanmark i samarbejde med Destination Sønderjylland og Destination Fyn Klyngen. De vil være lokale tovholdere for campingpladserne i deres kommuner og ligeledes give sparring i forhold til at få realiseret forretningsideerne.

Du kan læse mere om CampVækst i Nordjylland, på Fyn og i Sønderjylland.

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte:

Mette sort hvid.png

Mette Greisen Damsgaard

Specialkonsulent

mgd@kystognaturturisme.dk

+45 3049 3349

Find Mette på LinkedIn