CampVækst vil styrke campingpladsernes vækstmuligheder og gøre dem til lokale vækstmotorer. Acceleratorprogrammet er i gang i Syddanmark, og til efteråret udbydes forløbet til midtjyske campingpladser.

I samarbejde med turismefremmeorganisationer i Midtjylland kan Dansk Kyst- og Naturturisme til efteråret tilbyde midtjyske campingpladser deltagelse i acceleratorprogrammet CampVækst. Forløbet har til formål at styrke campingpladsen der, hvor den enkelte campingplads har bedst mulighed for at få del i væksten i kyst- og naturturismen. Det kan for eksempel etablering af nye faciliteter, tiltrækning af nye målgrupper eller styrket samarbejde med offentlige myndigheder.

Acceleratorforløbet veksler mellem tre heldags workshops og 7 timers 1:1-rådgivning for på bedst mulig vis at understøtte campingpladserne i vækstprocessen. Den individuelle rådgivning er helt afgørende og varetages af konsulenter, der er specialiseret i forretningsudvikling samt myndighedshåndtering. Konsulenterne er Hans Eibe Sørensen, der er forretningsudvikler med speciale i at rådgive SMV’er i forhold til faktiske vækstmuligheder, og Hanne Bat Finke, der er landskabsarkitekt med speciale i myndighedshåndtering. Læs mere om underviserne på www.eibeconsulting.com og www.batlandskab.dk.

CampVækst er udviklet i samarbejde med Campingrådet og er målrettet vækstparate campingpladser, der har et solidt udgangspunkt for forretningsorienteret udvikling. Derudover tager forløbet udgangspunkt i anbefalinger fra analysen Afdækning af vækstpotentialerne for campingområdet – og som dermed stammer fra erhvervet selv.

Info om CampVækst

  • CampVækst Midtjylland tilbydes alle interesserede campingpladser i Midtjylland
  • Deltagelse koster 10.000 kr. pr. campingplads (ekskl. moms)
  • Campingpladser kan tilmelde sig her
  • Læs mere om CampVækst Midtjylland

Vil du høre mere om projektet? Kontakt:

Mette sort hvid.png

Mette Greisen Damsgaard

Udviklingskonsulent

mgd@kystognaturturisme.dk

+45 3049 3349

Find Mette på LinkedIn