1,5 millioner turister cykler hvert år på deres ferie i Danmark, og det er med til at skabe vækst i det lokale service- og turisterhverv. Den første årsrapport fra Ekspertgruppen for Cykelturisme viser dog, at potentialet er endnu større.

Et stigende antal turister cykler på deres ferie i Danmark, hvor de sætter pris på det flade land med smuk natur, kulturelle oplevelser og en god cykelinfrastruktur. I 2002 var antallet af cykelturister 1,2 millioner og i 2014 er antallet steget til næsten 1,5 millioner. Den udvikling smitter af på de lokale virksomheder – ikke mindst i Kystdanmark.

Årsrapporten fra Ekspertgruppen for Cykelturisme viser dog, at potentialet for vækst er endnu større.

”Formålet med årsrapporten har netop været at pege på de centrale udfordringer, indsatsområder og initiativer, der kan arbejdes med for at styrke og udvikle cykelturismen yderligere i Danmark,” siger Andreas Egense, afdelingsleder i Vejdirektoratet og formand for Ekspertgruppen for Cykelturisme.

Læs hele rapporten.

Cykelturisme er i vækst, men potentialet er endnu større, viser en ny årsrapport. Foto: Niclas Jessen

Cykelturisme er i vækst, men potentialet er endnu større, viser en ny årsrapport. Foto: Niclas Jessen

Aktører skal arbejde i samme retning

Årsrapporten er den første af sin slags, hvor en bred kreds af aktører inden for cykelturismen i Danmark har gjort status over, hvad der skal til for at gøre Danmark til et endnu mere attraktivt cykelland for turister.

Ekspertgruppen for Cykelturisme

Ekspertgruppen blev nedsat som led i opfølgning på Den nationale cykelstrategi fra 2014.

Formålet med ekspertgruppen er at øge samarbejdet mellem forskellige interessenter på cykelturismeområdet og at diskutere mulighederne for at udvikle Danmark til en endnu bedre feriedestination for cykelturister.

Ekspertgruppen består af repræsentanter fra VisitDenmark, Cyklistforbundet, Dansk Cykelturisme, Dansk Kyst- og Naturturisme, KL, Turismeforskerne i Danmark, KU og Vejdirektoratet.

En af de vigtigste pointer i rapporten er, at Danmark som førende cykelnation har et godt udgangspunkt for at tiltrække flere cykelturister. Men hvis det potentiale skal realiseres, kræver det, at flere hjul ruller i samme retning.

”En del af de udfordringer, vi peger på, skal løses med en bedre koordinering og et tættere samarbejde på tværs af offentlige organisationer og private virksomheder. Så cykelturisterne får en god totaloplevelse, når de ruller rundt i Danmark, og så de kommer igen næste sommer,” forklarer Andreas Egense.

I rapporten anbefaler Ekspertgruppen blandt andet:

  • At relevante nationale cykelruter får et serviceeftersyn i forhold til trafiksikkerhed, skiltning, infrastruktur mv.
  • At cykelturismen udvikles målrettet i de destinationer og langs de relevante lange ruter, som har det største turistmæssige potentiale
  • At der skabes opbakning til en langsigtet markedsføringssatsning med henblik på at realisere det store potentiale for dansk cykelturisme

Læs hele rapporten.