I 2016 udkom det første Best Practice katalog med værktøjer og metoder til at udvikle kommercielle aktive naturoplevelser i det dansk-tyske projekt REACT. Nu er den opdaterede udgave klar, og den er fyldt med de bedste cases fra projektet til bred inspiration.

Et nyt netværk inden for fiskeri, en strandfestival i skuldersæsonen og tiltrækning af en ny type campist med fokus på både livsnyderoplevelser og aktive naturoplevelser. Det er blot nogle af de tiltag, der har set dagens lys i Interreg-projektet REACT. Sammen med en række andre tiltag bliver de præsenteret i et nyt Best Practice katalog, der indeholder 14 gode cases på udvikling af aktive naturoplevelser. Det nye katalog er en opfølgning på et Best Practice katalog, der udkom i 2016 med værktøjer, metoder og cases til forretnings- og produktudvikling.

Målet med katalogerne er at støtte projektpartnerne i REACT i udviklingen af attraktive og kommercielle aktive naturoplevelser for turister – de specialiserede såvel som begynderne. Oplevelser der, udover at sikre stærke oplevelser til turisterne, skaber økonomisk værdi for erhvervet.

Som en del af REACT-projektet er der udgivet et opdateret Best Practice katalog med værktøjer, metoder og cases til at udvikle kommercielle, aktive naturoplevelser. Foto: REACT

Som en del af REACT-projektet er der udgivet et opdateret Best Practice katalog med værktøjer, metoder og cases til at udvikle kommercielle, aktive naturoplevelser. Foto: REACT

”Vi håber, at kataloget kan fungere som inspiration for ikke bare projektpartnerne, men også andre, der arbejder med forretnings- og produktudvikling inden for aktiv naturturisme og ”Special Interest Tourism” (SIT), men faktisk også turismeudvikling i et bredere perspektiv. Værktøjerne og metoderne, som præsenteres i begge kataloger, er meget hands-on og generelle, og alle casene har anvendt en eller flere af dem,” fortæller Marina Hjørdie, udviklingskonsulent hos Dansk Kyst- og Naturturisme og projektleder for REACT.

Læs Best Practice katalog I: Værktøjer og cases til udvikling

Læs Best Practice katalog II: Opsamling og cases

Værdikædesamarbejde giver pote

Som en del af arbejdet med forretnings- og produktudvikling i projektet har der været fokus på, at de 12 danske og tyske partnere skulle arbejde med værdikæder. Værdikædesamarbejde handler om, at erhvervsaktørerne i kraft af deres samarbejde enten kan udvikle nye fælles produkter – eller understøtte og styrke de eksisterende produkter hos hinanden. Og her melder projektdeltagerne om positive gevinster.

”Tilbagemeldingerne er meget positive. Det giver god mening for destinationerne at motivere erhvervsaktørerne til at skabe nye værdikædesamarbejder omkring deres forskellige tilbud til de aktive turister. For eksempel kommer der et helt andet produkt ud, hvis man kombinerer et kajakkursus med elementer som overnatning, kultur, wellness, lækker mad eller andre aktiviteter. Erhvervsaktørerne har også fået øjnene op for, at de faktisk kan styrke hinandens forretninger på den måde og ofte forlænge turisternes ophold i deres geografi. ” siger Marina Hjørdie.

Fakta om REACT

  • REACT vil udvikle den østersøregionen til Nordeuropas bedste resort for moderne, aktiv kystturisme
  • Der er 12 partnere i projektet: seks danske og seks tyske
  • Der er blevet dannet 17 netværk, hvor nogle af dem er på tværs af Danmark og Tyskland
  • 326 erhvervsaktører er med i projektet
  • Projektet er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling
  • Projektet løber til udgangen af 2018

REACT-projektet har overordnet for mål at udvikle Østersøregionen til Nordeuropas bedste resort for moderne, aktiv kystferie. Dansk Kyst- og Naturturisme er projektpartner i REACT med ansvaret for forretningsudvikling, værdikædeinnovation samt deling af viden mellem projektpartnerne.

REACT er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU).

Vil du høre mere om projektet? Kontakt:

Marina - SH - mindre.jpg

Marina Hjørdie

Udviklingskonsulent

mhj@kystognaturturisme.dk

+45 2978 1230

Find Marina på LinkedIn