Projekt ’Feriehus i nye rammer’ undersøger mulighederne for at etablere ny, markedsrelevant overnatningskapacitet i danske lystbådehavne og på danske campingpladser.

De seneste år har budt på en høj vækst i kyst- og naturturismen målt på overnatningstal, og i 2016 har man målt 36,9 millioner overnatninger, hvilket er det højeste målt hidtil. Væksten er dog primært drevet af feriehusudlejning, mens campingpladser og lystbådehavne oplever stagnation eller i værste fald tilbagegang. Samtidig er der behov for ny overnatningskapacitet, hvis regeringens mål om fortsat vækst i kyst- og naturturismen frem mod 2025 skal indfris. Projektet vil således koble feriehusets fortræffeligheder i forhold til komfort og fleksibilitet med de attraktive rammer og oplevelsestilbud, som campingpladser og lystbådehavne tilbyder.

Feriehus i nye rammer vil med udarbejdelsen af en feasibilityanalyse undersøge mulighederne for at etablere og drive ny overnatningskapacitet i danske lystbådehavne og på danske campingpladser. Derefter gennemføres en række test på baggrund af analysen.

Feriehus i nye rammer er inspireret af Ostsee Resort Olpenitz i Schleswig- Holstein, hvor der er etableret et resort i en tidligere militærhavn. På billedet ses ”Flydende huse”, der er et af overnatningstilbuddene.

Feriehus i nye rammer er inspireret af Ostsee Resort Olpenitz i Schleswig- Holstein, hvor der er etableret et resort i en tidligere militærhavn. På billedet ses ”Flydende huse”, der er et af overnatningstilbuddene.

”Lystbådehavne og campingpladser har et stort vækstpotentiale i forhold til kapacitetsopbygning. Dels på grund af deres ofte naturskønne og attraktive beliggenhed, og dels fordi de samler gæsterne. Projektet undersøger rentabiliteten og mulighederne for at etablere nye overnatningstilbud på campingpladser og i lystbådehavne – for eksempel på vandet med flydende ferieboliger eller på land i form af feriehuse eller feriehytter. Der er helt sikkert nogle reguleringsmæssige udfordringer, ligesom det vil kræve investeringer, men vi er samtidig ikke i tvivl om, at der er en efterspørgsel efter produktet, hvis volumen er den rigtige, og tilknytningen til et feriested er stærk,” siger Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Campingrådet, FLID (Foreningen for Lystbådehavne i Danmark) og Feriehusudlejernes Brancheforening er partnere i projektet, og de er med til at kvalificere indhold og bidrage med de erfaringer, der allerede er blevet gjort, eller som er igangværende.

Er du interesseret i at høre mere om projektet? Kontakt:

Mette sort hvid.png

Mette Greisen Damsgaard

Specialkonsulent

mgd@kystognaturturisme.dk

+45 3049 3349

Find Mette på LinkedIn