Hos Destination Sønderjylland er der store forventninger til cykelturismens fremtidige betydning for området. En lang række initiativer er allerede igangsat på baggrund af en detaljeret strategi, og der er meget mere på vej.

I 2017 fik Destination Sønderjylland i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme bevilget 650.000 kr. fra Vækstforum i Region Syddanmark til projektet Syddanske Signaturoplevelser med et samlet budget på 1,3 mio. kr. Målet var at styrke arbejdet med cykelturisme i Sønderjylland og på Fyn.

Destination Sønderjylland har sat fart på udviklingen af cykelturismen med en ny cykelstrategi, der tager udgangspunkt i en analyse af målgrupperne og potentialerne.

Destination Sønderjylland har sat fart på udviklingen af cykelturismen med en ny cykelstrategi, der tager udgangspunkt i en analyse af målgrupperne og potentialerne.

I dag er mange af grundstenene allerede lagt for, at Destination Sønderjylland bliver en særdeles attraktiv cykelferiedestination for turister fra både Danmark og resten af Nordeuropa.

”Vi har gennemført et analysearbejde, der skulle give os nogle indikationer fra målgrupperne på potentialerne, men også pege på områder, hvor vi skal sætte ind for at højne kvaliteten af oplevelsen for cykelturister. Det har givet en del spændende indsigter, hvoraf den vigtigste nok er, at der virkelig er noget at komme efter i form af uforløst potentiale, og at vi har noget at tilbyde turisterne på netop dette nicheområde,” siger Karsten Justesen, direktør i Destination Sønderjylland, og fortsætter:

”Step 2 har været at lægge en plan for, hvordan vi bærer os ad med at realisere ambitionerne. Det er der kommet en strategi ud af, som rigtig mange aktører, der enten allerede har berøring med turisterne eller gerne vil have det, kan læne sig op ad og finde konkrete vejledninger i. Det har været vigtigt for os, at det er en strategi, der er klar til at applikere i virkeligheden, og som er lettilgængelig for enhver, der har interesse i at deltage i arbejdet med at tiltrække cykelturister til Sønderjylland.”

En international cykeldestination

Eksempler på initiativer, der allerede er søsat, er opgradering af bed and breakfasts til bed and bike-certificering, etablering af servicestationer med cykelpumpe og værktøj langs ruten og udvikling af forskellige servicetilbud særligt målrettet cykelturisterne. Næste step bliver bl.a. opdatering af kort og rutebeskrivelser, og der er ambition om oprettelse af en bagagetransport, der også kan sikre færgetransporten, når turisterne skal færdes mellem Jylland og øerne.

Et væsentligt skub i den rigtige retning for projektet har været åbningen af cykelruten N8, som går på tværs af landet og bl.a. gennemskærer kommunerne Haderslev, Aabenraa og Sønderborg. Åbningen af ruten har nydt stor opmærksomhed og mediebevågenhed, og også hos Dansk Kyst- og Naturturisme har man en klar forventning om, at en målrettet indsats for at forbedre og udbygge tilbuddene til cykelturisterne langs ruten er vejen til mere omsætning og flere arbejdspladser.

”Sønderjylland er kommet et meget langt stykke vej i forhold til at sikre et virkelig stærkt produkt, der kan konkurrere internationalt, siger Rasmus Friis Sørensen, sekretariatschef i Partnerskab for Østersøturisme, Dansk Kyst- og Naturturisme og fortsætter:

”Ved egne kræfter har området virkelig løftet sig markant på en række strategiske nøglepunkter og dermed sået frøene til at blive en vigtig cykelferiedestination i både dansk og europæisk kontekst. Vi ser meget frem til senere på året i samarbejde med bl.a. VisitDenmark, Destination Sønderjylland og andre destinationer langs N8 at lancere et internationalt markedsføringsfremstød, der skal være med til for alvor at sætte Danmark – herunder også Sønderjylland – på cykel-verdenskortet.”

Vil du høre mere om projektet? Kontakt:

Rasmus Friis -  SH.JPG

Rasmus Friis Sørensen

Innovationschef

rfs@kystognaturturisme.dk

+45 9397 5117

Find Rasmus på LinkedIn