Realdania har afsat 40 millioner kroner til udvikling af kystbyer og attraktioner langs Vestkysten til gavn for borgere og besøgende. Vestkystkommunerne kan frem til den 16. maj 2019 søge støtte til udvikling af strategisk-fysiske planer og foranalyser for ikke-kommercielle attraktioner.

Den danske vestkyst er noget helt særligt – først og fremmest for de mennesker, som har deres liv og hverdag langs kysten. Men også for de mange tilrejsende, som holder ferie i området. Der bor godt en halv million mennesker langs den danske vestkyst, og selvom knap 18 millioner gæster besøger den 550 km lange, åbne kyststrækning årligt, halter Vestkysten stadig efter fx Nordtyskland som destination.

Realdania har afsat 40 millioner kroner til udvikling af kystbyer og attraktioner langs Vestkysten til gavn for borgere og besøgende. Vestkystkommunerne kan nu søge støtte i første ansøgningsrunde. Foto: Colin Seymour

Realdania har afsat 40 millioner kroner til udvikling af kystbyer og attraktioner langs Vestkysten til gavn for borgere og besøgende. Vestkystkommunerne kan nu søge støtte i første ansøgningsrunde. Foto: Colin Seymour

Med indsatsen ’Vestkysten viser Vejen’ ønsker Realdania at understøtte implementeringen af Udviklingsplan for Vestkysten. For i de fleste af vestkystkommunerne falder antallet af arbejdspladser - især inden for landbrug og produktion -, der sker en flytning fra land til by og befolkningssammensætningen ændres. Der er derfor behov for nye løsninger og indsatser, der kan bidrage til fortsat at gøre det attraktivt at bo, arbejde og gæste områderne.

Nu kan vestkystkommunerne være med til at realisere intentionerne og søge støtte i puljen på 40 millioner kroner til projekter, der løfter de centrale kystbyer og styrker attraktioner langs kysten. 

Projekterne skal være forankret i de 11 vestkystkommuner og overholde udviklingsplanens seks udviklingsprincipper.

Ansøgningsprocessen er opdelt i to runder. I første runde støttes både strategisk-fysiske udviklingsplaner for de centrale kystbyer og foranalyser for besøgscentre og ikke-kommercielle attraktioner. I anden runde kan der søges om støtte til realisering af fysiske projekter i kystbyen.

Der er p.t. åbent for ansøgninger i runde 1, der har frist for ansøgninger den 16. maj 2019 kl. 16. Anden runde gennemføres i 2020.

Læs mere på Realdanias hjemmeside

Vil du høre mere om indsatsen? Kontakt:

Maria - SH.jpg

Maria Aaen

Seniorkonsulent, sekretariatsleder i Partnerskab for Vestkystturisme

maa@kystognaturturisme.dk

+45 2489 5878

Find Maria på LinkedIn