De 17 kommuner i KKR Sjælland vil give turismen et markant løft som væksterhverv. Derfor igangsætter de arbejdet med en fælles udviklingsplan for turismen i Sjællandsregionen, der skal forankres i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Turisme er et vigtigt erhverv på Sjælland og øerne, men der er plads til forbedring. Der kan skabes øget vækst og flere arbejdspladser i turismeerhvervet – samtidig med, at feriesteder og destinationer bliver mere attraktive også for indbyggerne i kommunerne. Derfor vil de 17 kommuner i KKR Sjælland styrke og fokusere indsatsen for turismen som væksterhverv gennem en ambitiøs, fælles udviklingsplan, der skal være grundlag for udviklingen frem mod 2025.

De 17 kommuner i KKR Sjælland igangsætter nu arbejdet med en fælles udviklingsplan for turismen i Sjællandsregionen.

De 17 kommuner i KKR Sjælland igangsætter nu arbejdet med en fælles udviklingsplan for turismen i Sjællandsregionen.

"Vi har potentiale til at tiltrække flere turister og investeringer i turismen. Vi skal derfor gøre det nemt, attraktivt og oplevelsesrigt at være turist i vores kommuner, og vi skal understøtte vores lokale turismeerhverv i en styrket professionalisering, der giver "value for money" og skaber vækst og arbejdspladser, udtaler Niels Hörup, formand for KKR Sjælland og borgmester i Solrød Kommune, i en pressemeddelelse fra Kommunernes Landsforening, og tilføjer:

"Jeg er derfor glad for, at vi er enige med erhvervsministeren om et godt og ambitiøst kommissorium for arbejdet med en udviklingsplan for turismen."

Opbakning fra regeringen

Erhvervsminister Rasmus Jarlov deler ambitionerne for udviklingen af turismen på Sjælland og øerne og udtaler:

”Det er vigtigt, at vi får lige så god gang i turismen på Sjælland som i resten af Danmark. Det er derfor et rigtig godt initiativ, at samtlige 17 kommuner i regionen nu går sammen om en fælles udviklingsplan for turismen. Den kan være med til at skabe ny vækst og danne platform for en koordineret offentlig turismefremmeindsats samt at tiltrække nye private investeringer i turismen, og det ser jeg rigtig positivt på”.

Et solidt grundlag

Udviklingsplanen vil være grundlaget for et varigt og markant løft af turismen som væksterhverv på tværs af Sjælland og øerne. Den forankres i Dansk Kyst- og Naturturisme og skal med inddragelse af alle relevante aktører skabe en fælles og forpligtende vision og strategisk plan for udviklingen. Målet med planen vil være at øge turismeomsætningen og tiltrække flere investeringer i turismen på Sjælland og øerne.

”Udviklingsplanen kommer til at afspejle de særlige styrker, der er i destinationerne på Sjælland. Den vil tage udgangspunkt i udviklingen af kyst- og naturturismen, men også de fælles udviklingsmuligheder i samspillet mellem by og land. Her vil vi for eksempel i samarbejde med blandt andet Wonderful Copenhagen kigge på, hvordan vi kan tilbyde unikke oplevelser med elementer af både storby, kultur, kyst og natur,” siger Jens Hausted, direktør hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

Fakta om Udviklingsplan for turismen på Sjælland og øerne

Udviklingsplanen skal medvirke til øget vækst og bidrage til at nå følgende mål:

  • En turismeomsætning i de 17 kommuner på 15,0 mia. kr. i 2025 (mod 12,6 mia. kr. i 2016)
  • En gennemsnitlig stigning i døgnforbrug (i faste priser) pr. turistovernatning i kyst- og naturturismen på 3 % p.a. i perioden 2018-2025
  • En gennemsnitlig gæstetilfredshed i 2025 på minimum det nationale gennemsnit for kyst- og naturturister (jfr. den løbende årlige statusanalyse for dansk turisme opgjort af NTF)
  • Udviklingsplanen skal desuden indeholde en overordnet strategisk plan for realisering. Den strategiske plan skal, med udgangspunkt i udviklingspotentialerne skitsere en prioritering af initiativerne på både den korte, mellemlange og lange sigt
  • Udviklingsplanen skal baseres på et solidt vidensgrundlag, og derfor starter arbejdet med kortlægning og analyse af bl.a. udviklingstræk og tendenser samt vurdering af udviklingspotentialer