Gæsterne besøger byer i kyst- og naturturismen i Danmark for at nyde hyggeligt samvær og for at opleve stemning og atmosfære. Det viser en ny analyse, der har undersøgt brugen af 19 udvalgte byer i dansk kyst- og naturturisme.

Byernes primære rolle for kyst- og naturturister er at danne ramme om hyggeligt samvær. Det viser en ny analyse, der har undersøgt gæsternes bevægelsesmønstre i 19 byer i kyst- og naturturismen i Danmark.

Knap 30 % af analysens respondenter svarer top-of-mind, at de tager til byerne for at hygge sig med venner og familie. 35 % bruger mest tid på at opleve stemningen og atmosfæren, mens 30 % bruger mest tid på restaurant- og cafébesøg. Generelt viser analysen, at gæsterne gerne bruger tid på muligheder og aktiviteter, som byerne tilbyder under deres besøg i byen.

Gæsterne i 19 udvalgte danske  byer i kyst- og naturturismen besøger byerne med udgangspunkt i hyggeligt samvær og for at opleve stemning og atmosfære.

Gæsterne i 19 udvalgte danske byer i kyst- og naturturismen besøger byerne med udgangspunkt i hyggeligt samvær og for at opleve stemning og atmosfære.

”Gæsterne besøger ofte byerne med få eller ingen konkrete planer for, hvad de vil lave – udover enkelte planlagte aktiviteter eller seværdighedsbesøg tager de oplevelserne, ”som de kommer”. Samtidig foretager de ikke meget research forud for besøget, da mange kender byerne i forvejen. Gæsterne er derfor meget påvirkelige og åbne over for nye oplevelser, aktiviteter og købsmuligheder. Det er et potentiale, som byerne kan udnytte endnu mere. Gæsterne vil gerne bruge penge, men der skal være noget at bruge penge på, og endnu vigtigere skal tilbuddene være synlige, så gæsterne kan finde dem, når de opholder sig i byen,” siger Jacob R. Kirkegaard Larsen, destinationsudviklingschef i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Rapporten er lavet af Wilke på vegne af Dansk Kyst- og Naturturisme og præsenterer resultaterne på tværs af 19 byer i kyst- og naturturismen. For hver af byerne er der udarbejdet en særskilt byrapport, hvori gæsternes bevægelsesmønstre i den enkelte by er beskrevet i detaljen.

Analysen skal bidrage til arbejdet med at udvikle byerne og styrke den samlede oplevelse blandt gæsterne. Det er dermed et værktøj til at arbejde strategisk med udvikling af både selve byrummet samt aktiviteter.

Tre bytyper

Rapporten kortlægger desuden ud fra resultaterne tre forskellige bytyper hos de medvirkende 19 byer: attraktions- og seværdighedsbyer, strand- og havnebyer samt handels- og shoppebyer. Bytyperne giver udtryk for gæsternes primære formål og aktiviteter. Fx er det primære formål med at besøge en handels- og shoppeby at shoppe i byens butikker.

”Byerne kan bruge resultaterne til at bestemme, i hvilken retning byen skal videreudvikles for at forbedre gæsternes oplevelse. Har man i forvejen en position som strand- og havneby – ifølge gæsterne – kan man med fordel arbejde med tiltag, der styrker den position. Det kan fx være events på stranden, som både tiltrækker gæster, men også skaber mulighed for øget forbrug hos gæsterne,” siger Jacob R. Kirkegaard Larsen.

Fakta om gæsteanalysen

  • Rapporten er udarbejdet af Wilke på vegne af Dansk Kyst- og Naturturisme
  • De 19 byrapporter er finansieret af byerne selv og Dansk Kyst- og Naturturisme
  • Dataindsamlingen er foregået sommeren 2018
  • Der er foretaget 4.723 kvantitative face-to-face interviews på tværs af de 19 byer
  • Læs hovedrapporten her

Undersøgelsen viser desuden, at byerne i høj grad lever op til gæsternes forventninger. Gæsterne oplever byerne som hyggelige med god atmosfære, og de synes generelt, at der tilbydes gode aktivitetsmuligheder. Dog nævnes oftest flere butikker og flere gode spisesteder hos de gæster, der mener, at den pågældende by mangler noget.

Vil du høre mere om gæsteanalysen? Kontakt:

Henriette sort hvid.png (1)

Henriette Mølgaard Hansen

Senioranalytiker/Udviklingskonsulent

hmh@kystognaturturisme.dk

+45 2859 3937

Find Henriette på LinkedIn