En nyudviklet værktøjskasse med spilleplade og kort skal hjælpe turismevirksomhederne i Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner med at udvikle oplevelser med udgangspunkt i gæsternes behov og rejsemotiver.

Med udgangspunkt i gæsternes behov skal turismevirksomhederne i Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner nu i gang med at skabe nye eller forbedre eksisterende oplevelser til gæsterne i området. En ny værktøjskasse er nemlig blevet udviklet, og den skal gøre det så nemt og tilgængeligt som muligt for virksomhederne at komme i gang med oplevelsesinnovation.

Værktøjskassen er udviklet i projektet Vestkystens turismevækstklynge, der vil udvikle Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner til ét sammenhængende og attraktivt ferieområde med et bredt udbud af oplevelser. Den nye værktøjskasse bygger på en gap- og potentialeanalyse fra området.

Læs Gæsternes input danner grundlag for oplevelsesudvikling

”Grundlæggende er tanken, at værktøjskassen skal hjælpe områdets turismevirksomheder med at gøre oplevelsesudvikling til en integreret del af den løbende drift. Vi har forsøgt at lave en proces og en værktøjskasse, som kan gøre arbejdet med udviklingen af nye oplevelser, produkter og services mere enkel og nem at gå til for virksomhederne,” fortæller projektleder Tina Farup Christensen.

Idéer kvalificeres med tests

Værktøjskassen består bl.a. af en spilleplade og en række kort med gæstebehov, gæsteprofiler og testmetoder. Pladen guider virksomhederne gennem idéudviklingen, og behovskortene sikrer, at udviklingsarbejdet tager afsæt i behov, som områdets gæster har. På de 22 testkort er der en kort beskrivelse af, hvordan man hurtigt og enkelt kan teste de nye idéer af i praksis.

En ny værktøjskasse med spil og spillekort skal gøre det nemmere for turismevirksomhederne at udvikle og teste nye ideer til oplevelser i hverdagen.

En ny værktøjskasse med spil og spillekort skal gøre det nemmere for turismevirksomhederne at udvikle og teste nye ideer til oplevelser i hverdagen.

”Det var vigtigt for os, at vi ikke kun fik lavet en tyk rapport, men også at den nye viden om gæsternes motiver og behov blev praktisk anvendelig. Derfor er gæstebehovene skrevet på kort. Det gør behovene nemme at forstå, arbejde med og relatere til egen virksomhed. Og så er testfasen en meget vigtig del af processen – her er der mulighed for at kvalificere idéen, afprøve efterspørgslen og oplevelsen samt fastsætte den rigtige pris, før virksomheden for alvor begynder at investere. Det skal sikre, at idéerne fører til nye oplevelser, som giver værdi for gæsten og på virksomhedens bundlinje,” fortæller Tina Farup Christensen.

Værktøjer og redskaber til bred anvendelse

Selvom værktøjskassen er udviklet med udgangspunkt i en gap- og potentialeanalyse fra Ringkøbing-Skjern og Varde, kan de grundlæggende redskaber og arbejdsmetoder sagtens benyttes af destinationer og virksomheder i andre dele af landet.

”Tilgangen handler i bund og grund om at omsætte viden til oplevelses- og produktinnovation ved at konkretisere gæsternes behov så meget som muligt. Værktøjskassen består i virkeligheden af kendte og simple metoder – men her er redskaberne tilpasset turismeerhvervet, så de kan inddrage dem selv i en travl hverdag - og udvikle og teste nye produktidéer i deres egen virksomhed eller i deres værdikæde,” siger Jacob R. Kirkegaard Larsen, udviklingschef hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

Gå til værktøjskassen

Vil du høre mere om projektet? Kontakt:

jacob sort hvid.png (1)

Jacob R. Kirkegaard Larsen

Destinationsudviklingschef

jkl@kystognaturturisme.dk

+45 5168 5345

Find Jakob på LinkedIn

Mette Trads sort hvid lille.jpg

Mette Trads Møller Nielsen

Udviklingskonsulent, Partnerskab for Vestkystturisme

mtn@kystognaturturisme.dk

+45 2114 1929

Find Mette på LinkedIn