Dansk Kyst- og Naturturisme har netop udpeget ny bestyrelse, og tre erfarne turismeprofiler er indtrådt i forbindelse med fondens årsmøde torsdag d. 21. marts 2019. Kjeld Zacho Jørgensen, tidligere direktør i Billund Lufthavn, er udpeget som ny formand. Den nye bestyrelse får skarpt fokus på at realisere fondens nye handlingsplan 2019-2021.

Dansk Kyst- og Naturturisme byder nu nye kræfter velkommen i bestyrelsen. I spidsen for den nye bestyrelse står nyudnævnt formand Kjeld Zacho Jørgensen, der blandt andet er tidligere direktør i Billund Lufthavn og bestyrelsesmedlem i VisitDenmark. Han afløser Henrik Höhrmann, der har været formand siden fondens etablering i 2015.

"Vi er meget glade for det fokus, turismen har fået i den nationale erhvervsfremmeindsats. Det er rigtig positivt for os, at den landsdækkende erhvervsstrategi nu har større fokus på turisme, og med de nye destinationsselskaber træder vi ind i en ny fase af turismeudviklingen i Danmark, hvor destinationerne i endnu højere grad kan bidrage til jobskabelse og vækst i deres respektive områder," siger Kjeld Zacho Jørgensen.

Derudover indtræder Pernille Kofod Lydolph, direktør i Destination Bornholm, samt Per Dam, direktør i Fårup Sommerland, fra 1. maj direktør for Sol og Strand Feriehusudlejning. Det er således tre stærke turismeprofiler, der indtræder i bestyrelsen.

Et hovedfokus for bestyrelsen er eksekvering af Dansk Kyst- og Naturturismes nye handlingsplan. Handlingsplanen bygger videre på eksisterende prioriteringer med en overordnet målsætning om at medvirke til at opbygge stærke destinationer i kyst- og naturturismen.

Dansk Kyst- og Naturturisme er som noget nyt også blevet en del af Det Nationale Turismeforum, der har til formål at styrke og koordinere den offentlige turismefremmeindsats i Danmark. Med sin nye formandspost vil Kjeld Zacho Jørgensen således også sidde i bestyrelsen for Det Nationale Turismeforum pr. 1. januar 2020.

Bestyrelsen i Dansk Kyst- og Naturturisme pr. 21. marts 2019

  • Kjeld Zacho Jørgensen, Zacho Advice (Bestyrelsesformand)
  • Christian Woller, adm. direktør, LEGOLAND Billund
  • Per Dam, direktør, Sol og Strand Feriehusudlejning (fra 1/5-2019)
  • Henrik B. Nielsen, adm. direktør, Djurs Sommerland
  • Jan B. Olsen, adm. direktør, VisitDenmark
  • Steen Slaikjær, direktør, Hvidbjerg Strand Feriepark
  • Pernille K. Lydolph, direktør, Destination Bornholm
  • Mikkel Aarø-Hansen, adm. direktør, Wonderful Copenhagen
  • Helle Reedtz-Thott, direktør, Gavnø Fonden