De endelige overnatningstal viser, at kyst- og naturturismen i Danmark har opnået endnu højere vækst i 2018 end først antaget. De oprindelige tal er nemlig justeret fra 1,9 % til 2,3 % vækst i antal overnatninger mellem 2017 og 2018.

De foreløbige overnatningstal for 2018 blev gjort op i februar 2019, og de indikerede endnu et rekordår i antal overnatninger i kyst- og naturturismen i Danmark. Nu er de endelige overnatningstal gjort op, og de giver anledning til yderligere optimisme. Kyst- og naturturismen opnår nemlig en vækst på hele 2,3 % i antallet af overnatninger mellem 2017 og 2018 – hvor de foreløbige tal viste 1,9 %.

Kyst- og naturturismen i Danmark bidrager dermed med 870.000 flere overnatninger i 2018 i forhold til 2017 og dermed mere end 50% af den samlede vækst i antal overnatninger i dansk turisme. I absolutte tal når kyst- og naturturismen i Danmark op på 38,2 mio. overnatninger.

Kyst- og naturturismen i Danmark opnår en vækst på 2,3 % i antallet af overnatninger mellem 2017 og 2018

Kyst- og naturturismen i Danmark opnår en vækst på 2,3 % i antallet af overnatninger mellem 2017 og 2018

”Vi har overordnet set en positiv vækst i kyst- og naturturismen siden 2014, og den udvikling fortsætter. En af de væsentligste årsager er, at de danske feriesteder har fået godt fat i de tyske turister, der nyder at holde ferie ved Danmarks kyster. I 2018 er vi hjulpet særligt godt på vejr af det gode vejr i forhold til de danske overnatninger og særligt på camping, men der er også flere danskere, der tilvælger Danmark som feriedestination,” siger Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Jens Hausted peger desuden på, at et stigende kendskab til Danmark som en spændende destination med store naturoplevelser og et bredt udbud af aktiviteter har været en vigtig årsag til den positive udvikling – hos de tyske såvel som de danske feriegæster.