Projektet 'Et outdoor-center i dansk perspektiv' er netop afsluttet, og resultaterne tæller blandt andet et forretningskoncept og en online platform, der kan styrke og synliggøre de mange outdoor-aktiviteter i nationalparken. På sigt er ambitionen at få etableret et fysisk velkomstcenter, hvor gæster kan opdage og tilkøbe friluftsaktiviteter.

Nationalpark Mols Bjerge er et hotspot for outdoor-oplevelser i det østjyske. Området råder over nogle stærke og dedikerede turismeaktører og organisationer – på tværs af fødevarer, overnatning og oplevelser. Projektet 'Et outdoor-center i dansk perspektiv' ville derfor samle alle outdoor-aktørerne et sted, hvor de kunne synliggøre deres tilbud samlet over for de mange gæster i området.

Nationalpark Mols Bjerge og Dansk Kyst- og Naturturismen har i samarbejde sat skibet i søen til projektet. Region Midtjylland og Syddjurs Kommune er gået ind i projektet med økonomisk støtte og som medlemmer af en styregruppe, hvor også Destination Djursland, Naturstyrelsen, Nationalpark Mols Bjerge og Dansk Kyst- og Naturturisme deltager. Projektet er gennemført i samarbejde med konsulentbureauet ORANGE Elevator.

I første omgang er der udviklet et forretningskoncept og en femårig plan samt den online salgsplatform nationalparkoutdoor.dk. Platformen blev testet i løbet af sommeren 2018 med stor succes, og allerede nu har nationalparken fået mulighed for at arbejde videre med den.

Få del i metoder og erfaringer

Projektets rapport samler op på metoder og erfaringer og indeholder et forretnings-koncept samt en femårig plan for klyngesamarbejde i Mols Bjerge.

Læs rapporten Forretningsklynger i Nationalpark Mols Bjerge

”Vi har været så heldige, at vi har fået mulighed for at ansætte en projektleder, der kan arbejde videre med at realisere projektet. De næste par måneder vil hun opsøge alle de aktører, der sælger outdoor-produkter, men henblik på at få dem rystet sammen og at få endnu flere produkter ind på den online portal,” fortæller Nicole Wolter, kommunikations- og projektmedarbejder i Nationalpark Mols Bjerge.

Et fysisk center på sigt

På længere sigt er det ambitionen at få etableret et fysisk velkomstcenter. Forretningsplanen indeholder derfor en femårig udviklings- og handlingsplan, der beskriver de konkrete indsatser for hvert år frem mod 2023.

Projektet 'Et outdoor-center i dansk perspektiv' vil styrke og synliggøre de mange friluftsaktiviteter i Nationalpark Mols Bjerge. Et nyt forretningskoncept og en femårig plan sætter retning for udviklingen.

Projektet 'Et outdoor-center i dansk perspektiv' vil styrke og synliggøre de mange friluftsaktiviteter i Nationalpark Mols Bjerge. Et nyt forretningskoncept og en femårig plan sætter retning for udviklingen.

”Vi arbejder allerede nu på, at vi kan synliggøre nationalparkoutdoor.dk via det nye besøgscenter ved Kalø Slotsruin. Derudover vil vi gerne etablere flere fysiske salgssteder og kontaktpunkter, hvor gæsterne allerede kommer, fx Fuglsøcentret eller Molskroen. På de fysiske salgssteder kan gæsterne blive henvist til portalen og få hjælp til at booke oplevelser,” fortæller Nicole Wolter.

Forretningskonceptet lægger desuden vægt på, at samarbejdet blandt aktørerne bliver styrket. Det skal understøtte den enkelte aktør i at udvikle sin forretning,

Potentiale i at sælge naturoplevelser

Der er allerede vished om, at gæsterne gerne vil betale for oplevelser i naturen. I sommeren 2018 blev 400 mennesker interviewet i Nationalpark Mols Bjerge om deres villighed til at købe outdoor-oplevelser. Undersøgelsen viste entydigt, at både danske og udenlandske gæster gerne vil købe guidede vandreture, snorkeldyk og rideoplevelser.

”Undersøgelsen bekræfter, at man godt kan skabe en god forretning på at tilbyde outdoor-oplevelser. Målet med projektet er netop at understøtte turisterhvervet og øge kvaliteten og det økonomiske udbytte af de eksisterende outdoor-oplevelsestilbud i nationalparken. Samtidig skal vi styrke forholdet mellem benyttelse og beskyttelse – for naturen er trækplaster nummer ét,” siger Christine Jürgensen, udviklingskonsulent i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Fakta om projektet

  • Projektet har overordnede haft for mål at styrke den kommercielle del af outdoor-turismen i nationalparken
  • Projektet er finansieret af Region Midtjylland (200.000 kr.), Syddjurs Kommune (200.000 kr.), Dansk Kyst- og Naturturisme (200.000 kr.) og Nationalpark Mols Bjerge (200.000 kr.)
  • Projektet løb frem til udgangen af 2018
  • Projektet er et pilotprojekt, som på længere sigt vil kunne udbredes til andre områder med outdoor-aktiviteter i Danmark

Vil du høre mere om projektet? Kontakt:

christine sort hvid.png

Christine Jürgensen

Udviklingskonsulent

cju@kystognaturturisme.dk

+45 2273 4934

Find Christine på LinkedIn