Partnerskab for Østersøturisme er pr. 16. august 2018 opløst, efter et enstemmigt flertal stemte for en opløsning af foreningen på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger.

På to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger i Partnerskab for Østersøturisme, afholdt henholdsvis den 29. juni 2018 og den 16. august 2018, er det enstemmigt blevet vedtaget at opløse foreningen. Partnerskab for Østersøturisme er dermed opløst pr. 16. august 2018. Opløsningen sker med afsæt i den indstilling, som bestyrelsen fremsatte som grundlag for den nu gennemførte opløsning af partnerskabet.

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Partnerskab for Østersøturisme 16.08.18

Notat fra generalforsamlingerne inkl. indstilling