Gennem produkt- og oplevelsesudvikling har projektet Sjællands Signaturoplevelser skabt en øget omsætning på 750.000 kroner i de deltagende destinationer Odsherred, Vestsjælland og Lolland-Falster. Det forventes, at projektet vil bidrage med to millioner kroner i meromsætning i løbet af to-tre år.

I september 2016 lød startskuddet til Sjællands Signaturoplevelser – et projekt, der ville udvikle produkter og oplevelser, der kunne være reason-to-go for gæsterne og skabe en højere turismeomsætning i regionen. Udviklingen skulle ske med udgangspunkt i eksisterende styrkepositioner hos de tre deltagende destinationer: Odsherred, Vestsjælland og Lolland-Falster.

Nu er projektet afsluttet og har allerede skabt en øget omsætning på hele 750.000 kroner i regionen. Det viser projektets afslutningsrapport, der netop er blevet overleveret til Region Sjælland. Derudover forventes det, at signaturprojektet kan bidrage med minimum to millioner kroner i meromsætning i løbet af to-tre år samlet i de tre destinationer.

Nye produkter og oplevelser er udviklet i forbindelse med projektet Sjællands Signaturoplevelser - for eksempel en fødevarerute, der bl.a. går forbi nogle af vingårdene i Odsherred.

Nye produkter og oplevelser er udviklet i forbindelse med projektet Sjællands Signaturoplevelser - for eksempel en fødevarerute, der bl.a. går forbi nogle af vingårdene i Odsherred.

”Ligesom Møn har skabt en stærk profil omkring Dark Sky og udviklet produkter og oplevelser med udgangspunkt i den, ville vi gerne styrke de deltagende destinationers profiler. Målet var at skærpe den profil og fortælling, som allerede var i fokus i destinationen og udvikle kommercielle produkter og oplevelser med udgangspunkt i signaturoplevelsen. For gæsterne bliver der sammenhæng i området, mellem produkter og oplevelser, og destinationen kan markedsføre sig målrettet og samlet,” fortæller Rasmus Friis Sørensen, sekretariatschef hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

Geoparkens fødevarer

For Odsherred var det naturlige fokus på områdets fødevarer i sammenhæng med Geopark Odsherred. Som en del af projektet udviklede VisitOdsherred i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme derfor fødevareugen ’Odsherreds Grand Cru’ med kåring af årets ’Grand Cru’-fødevarer, fødevareruter samt en fødevaremærkning.

Læs mere om Signaturoplevelse Geopark Odsherred

Kulturoplevelser i børnehøjde

På Vestsjælland var fokus på områdets kulturoplevelser. VisitVestsjælland og museerne Sorø Kunstmuseum, Vikingeborgen Trelleborg og Museum Vestsjælland udviklede derfor i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme et univers med figuren Vester, som skulle 'nudge' børn rundt og skabe kulturoplevelser i børnehøjde på i første omgang kulturinstitutioner i destinationen og siden øvrige partnere fra overnatning, bespisning og den øvrige oplevelsessektor. Konceptet viste sig at have potentiale og er siden blevet suppleret med Ester, Vesters søster.

Læs mere om Vestsjællands Signaturoplevelser

”Jordens bedste” fødevarer

Endeligt blev der på Lolland-Falster arbejdet med en fælles fødevarefortælling for områdets virksomheder med fokus på jorden – for den gode muld og det gunstige vejr er kilden til de gode råvarer. Fødevarefortællingen danner ramme om en fælles markedsføringsindsats, et koncept for individuel markedsføring og skaber samarbejde mellem erhvervet og destinationen omkring større begivenheder. Herunder blev eventen Sydhavsøernes Food Week afholdt i juni 2018.

”Med Sydhavsøernes Food Week fik vi hurtigt samlet erhvervet omkring en fælles event og vist, at vi i fællesskab kan meget mere. Det blev hurtigt tydeligt, hvilken værdiskabelse, der lå i et fælles koncept og brand. Det har givet en tro på samarbejdet, og jeg forventer, at det vil medvirke til at positionere Lolland-Falster som en fødevareregion,” siger Rikke Fabienke, Forretningschef Turisme hos Business Lolland-Falster.

Sydhavsøernes Food Week bliver afholdt igen i 2019 i uge 42, hvor restauratører, herregårde og gårdbutikker åbner dørene til nogle dage med unikke smagsoplevelser.

Fakta om Sjællands Signaturoplevelser

  • Projektets økonomiske ramme var 2.361.144,25 kroner
  • Vækstforum Sjælland støttede projektet med 879.144,26 kroner
  • Projektet vil styrke de deltagendes destinationers signaturer med henblik på at skabe kommercielle produkter og oplevelser
  • Projektet forventer at skabe en øget omsætning på to millioner kroner inden for to-tre år efter, at projektet er afsluttet

Læs mere om Signaturoplevelser Lolland-Falster

Vil du høre mere om projektet? Kontakt:

Rasmus Friis -  SH.JPG

Rasmus Friis Sørensen

Innovationschef

rfs@kystognaturturisme.dk

+45 9397 5117

Find Rasmus på LinkedIn