Vækstforum Sjælland har godkendt projektet ”Sjællands Signaturoplevelser”, der fokuserer på at styrke kommercielle signaturoplevelser i områderne Vestsjælland, Odsherred og Sydsjælland-Møn.

Kystturismen i Region Sjælland har vækstpotentiale, og det skal et nyt projekt være med til at indfri. Projektet går under navnet Sjællands Signaturoplevelser, og målet er at skabe stærke kommercielle oplevelser i kystturismen i Østersøregionen, som en del af Vækstprogrammet. Projektejerne tæller destinationerne Sydsjælland- Møn, Vestsjælland og Odsherred og Dansk Kyst- og Naturturisme med Partnerskab for Østersøturisme i spidsen.

”Destinationerne vil i projektet arbejde med at indkredse signaturens kerneværdikæde i tæt samspil med erhvervsaktører, interessenter og os. Signaturoplevelserne er allerede fokusområder for den enkelte destination, men vi vil skærpe den kommercielle profil. Signaturoplevelsen Geopark Odsherred har fx igangsat "Smag på Odsherred, en event, som sætter egnens råvarer i centrum. Den fortælling kan kommercialiseres yderligere, og vi skal udvikle produkter, begivenheder og tiltag med fokus på at skabe en høj oplevet værdi hos gæsten. Og selvfølgelig en økonomisk vækst hos erhvervet,” fortæller Sarah Lehmann, seniorkonsulent i Partnerskab for Østersøturisme, Dansk Kyst- og Naturturisme.

Signaturoplevelsen Geopark Odsherred har blandt andet etableret Geopark Festivalen og eventen "Smag på Odsherred", der fx sætter egnens råvarer i centrum. Foto: Geopark Odsherred

Signaturoplevelsen Geopark Odsherred har blandt andet etableret Geopark Festivalen og eventen "Smag på Odsherred", der fx sætter egnens råvarer i centrum. Foto: Geopark Odsherred

Når signaturoplevelsernes kerneværdikæde er blevet kredset ind, skal der efterfølgende arbejdes med forretningsudvikling via kommercielle oplevelser og produkter målrettet både eksisterende og potentielle målgrupper.

Målet med projektet er at skabe et øget forbrug blandt feriehus- og endagsgæsten, en skærpet produktudvikling inden for den valgte signatur og minimum tre ekstra årsværk. I arbejdet vil der være desuden være særligt fokus på at opnå en sæsonforlængelse i den enkelte destination via signaturoplevelserne.

Platform for stærke samarbejder

Hos Region Sjælland er man glade for projektets fokus, fordi regionen har mange gode steder, som har et stort potentiale for at kunne tiltrække flere gæster.

”Projektet vil skabe nogle miljøer omkring Sjællands mange dejlige steder, som fx Stevns Klint og Møns Klint. Med de miljøer kan vi bedre kommunikere, hvad Sjælland har at byde på,” fortæller David Meinke, udviklingschef i Region Sjælland, og tilføjer:

”Derudover skaber projektet en platform for at mødes – det vil være grobund for nogle stærke samarbejder. Og aktørerne er modne nu. Jeg oplever en stor velvillighed, og de er meget optaget af den fælles dagsorden,” siger David Meinke.

Fakta om projektet

  • Projektets økonomiske ramme er i alt 2.972.000 kr.
  • Vækstforum Region Sjælland støtter projektet med 1.100.000 kr.
  • Projektets mål er at styrke kommercielle oplevelser i kystturismen i de medansøgende destinationer
  • Projektet forventer at skabe en effekt på minimum tre årsværk, et øget forbrug blandt feriehus- og endagsgæsten samt en skærpet produktudvikling for destinationen

Projektet har officiel opstart den 1. september 2016, og Dansk Kyst- og Naturturisme søger netop nu en projektleder, som primært vil komme til at arbejde med Sjællands Signaturoplevelser og Interreg-projektet REACT.

Læs stillingsopslaget her.