Danmarks Statistiks endelige opgørelse over feriehusovernatninger for 2017 viser, at de danske feriehuse i stigende grad udnyttes i ydersæsonen, og det er positivt, for det skaber mere liv og omsætning. Men tallene viser også, at væksten flader ud, og det skyldes til dels et stigende pres på kapaciteten i højsæsonen.

Feriehusturisme er helt afgørende for kyst- og naturturismens succes, og derfor er de årlige tal for feriehusudlejningen en vigtig indikator for udviklingen. Med Danmarks Statistiks opgørelse over de endelige tal for feriehusudlejningen 2017 var der melding om endnu et rekordår.

Det samlede overnatningstal steg med i alt 3,3 procent fra 2016 til 2017. Der har været stabil vækst i dette tal siden 2013, men kurven er ikke længere så stejl som de foregående år. Det kan især aflæses i tallene for tyske overnatninger, som er det største marked for de danske feriehusudlejere. I 2016 var der 7,8 procent flere tyske overnatninger end i 2015, men fra 2016 til 2017 steg tallet med 2,4 procent. Danskerne tilbragte 6,7 procent flere nætter i lejede sommerhuse i 2017 end i 2016, så her fortsætter væksten.

Se opgørelsen fra Danmarks Statistik

Den seneste opgørelse over feriehusovernatningerne viser, at feriehusene i stigende grad udlejes i ydersæsonen, men den viser også, at væksten flader ud, og det skyldes blandt andet et pres på kapaciteten.

Den seneste opgørelse over feriehusovernatningerne viser, at feriehusene i stigende grad udlejes i ydersæsonen, men den viser også, at væksten flader ud, og det skyldes blandt andet et pres på kapaciteten.

"Der har været flot vækst i feriehusovernatningstallene siden 2013, men nu begynder væksten at flade lidt ud. Feriehusene udgør en stor del af overnatningskapaciteten i kyst- og naturturismen i Danmark, og vi når mere eller mindre mætningspunktet i højsæsonen," siger direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme, Jens Hausted.

Han peger på særligt på to store udfordringer for dansk turisme: Dels den markedsrelevante overnatningskapacitet, der ikke vokser lige så meget som overnatningstallene, dels konkurrencen fra andre feriemål. I alt steg antallet af udlejede husuger fra ’16 til ’17 med 3,9 procent, og antallet af lejemål steg også med 3,9 procent.

"I forhold til kapaciteten, så arbejder vi på en række fronter for, at vi får det rette grundlag for den fortsatte vækst. Det kan til dels gøres ved at skaffe flere attraktive sommerhuse til udlejning, men også ved at udvikle og skabe gunstige vilkår for andre, feriehuslignende overnatningstyper. Endelig arbejder vi på at øge brugen af feriehusene i andre sæsoner end sommersæsonen, og her kan heldigvis aflæses en positiv tendens i tallene," siger Jens Hausted.

Han henviser til, at de nyeste tal fra Danmarks Statistik viser en betydelig stigning i antallet af turisters overnatninger uden for højsæsonen. Det er en tendens, som har kunnet aflæses over de senere år, idet der har været vækst i overnatningerne i den såkaldte ”skuldersæson” siden 2013. I 2017 var der specifikt fremgang på feriehusovernatningstallene i juni, september og til dels november, og det er her, væksten bliver hentet, idet højsæsonen ’17 var stort set på niveau med ’16.

Se opgørelsen fra Danmarks Statistik