Thyborøn, Thorsminde og kyststrækningen mellem de to vestkystbyer skal være et nyt fyrtårn på Vestkysten. Arbejdet med en strategisk udviklingsplan for området er derfor i gang - og den skal sætte rammerne for udvikling og vækst i området til gavn for lokalbefolkning, turister og erhverv.

Konsulentfirmaerne BARK Rådgivning, Lars Bernhard Jørgensen og STED By- og Landskabsarkitekter er udvalgt til at udarbejde en strategisk-fysisk udviklingsplan for Thyborøn og Thorsminde i samarbejde med aktører og kommuner. Dansk Kyst- og Naturturisme, Realdania samt Lemvig og Holstebro kommuner støtter projektet.

Til den første workshop var repræsentanter for egnen, virksomheder og andre interessenter samlet for at drøfte, hvordan egnen kan blive endnu mere attraktiv. Deltagerne kom med ideer til ny overnatningskapacitet og nye oplevelser, hvordan de kan se ud, og hvor de kan placeres. Ideerne tegnede de ind på et kort over Thorsminde, Thyborøn og kyststrækningen i mellem dem for at finde mulige udviklingsområder.

”Thyborøn og Thorsminde rummer helt unikke kvaliteter, som fortjener at komme mere frem i lyset. Både sammen og hver for sig har byerne potentiale til at blive markante knudepunkter for vestkystturismen og styrke lokal udvikling, livskvalitet og beskæftigelse,” siger Sara Line Bohn fra BARK Rådgivning, og tilføjer:

”Udviklingsarbejdet begynder nu. Vi skal sikre, at alle gode kræfter trækker i samme retning og gør Thyborøn-Thorsminde til en destination, ingen kommer udenom. Vi glæder os til at komme i gang.”

Forarbejde og dialog

Hen over sommeren er der gennemført interviews med personer, aktører og erhvervsfolk i området for at finde frem til en profil og kernefortælling for området. Resultaterne af interviewene og det første udkast til indholdet af kernefortællingerne blev behandlet på workshoppen.

Profil og kernefortælling for de to byer samt kyststrækningen skal tage udgangspunkt i den fælles branding af Vestkysten samt Vækstprojekt Thorsminde-Thyborøn og samtidig fremhæve det unikke ved egnen. Profilen skal afspejle det lokale DNA og de stedbundne kvaliteter.

I løbet af efteråret og vinteren 2019 vil det derfor være muligt for borgere og involverede parter at komme med kommentarer til arbejdet via møder og udstillinger i de to byer og andre steder langs kysten. Arbejdet med kernefortællingen skal skabe rammerne for den fremtidige udviklingsplan.

Mål med planen

Den strategisk-fysiske udviklingsplan skal være færdig i marts 2020 og beskrive, hvordan der bedst skabes rammer for udvikling og vækst i området til gavn for lokalbefolkning, turister og erhverv.

Udviklingsplanen skal give svar på spørgsmål som: Hvilken planlægning skal til? Hvordan indgår og støttes borgere i byernes udvikling? Hvilke funktioner, overnatningsformer og konkrete indsatser skal der til for at skabe udvikling og vækst i turismen? Er der ubenyttede områder, der kan anvendes i fremtiden? Hvilke konsekvenser får det? Hvilke turister og andre målgrupper henvender feriestederne sig til? Hvad skal der til for at tiltrække tilstrækkeligt mange besøgende for at skabe et økonomisk bæredygtigt erhverv?

Udviklingsplanen skal desuden beskrive, hvordan udviklingen kan gennemføres, så borgere, kommuner, kommercielle aktører samt lokale frivillige og foreninger ønsker at deltage og være aktive. Dernæst skal det sikres, at nye projekter kommer både gæster og borgere til gode.

Den færdige plan har også et strategisk niveau, der sætter retningen for, hvordan de to byer ønskes udviklet i fremtiden. Derfor skal den strategisk-fysiske udviklingsplan godkendes politisk af både Lemvig og Holstebro kommuner.

Læs mere om Vækstprojekt Thorsminde-Thyborøn

Vil du høre mere om projektet? Kontakt:

Maria - SH.jpg

Maria Aaen

Seniorkonsulent, sekretariatsleder i Partnerskab for Vestkystturisme

maa@kystognaturturisme.dk

+45 2489 5878

Find Maria på LinkedIn