Med en nylig underskrevet samarbejdsaftale mellem Erhvervshus Midtjylland og Dansk Kyst- og Naturturisme er der zoomet ind på det fælles formål at tilbyde ydelser af høj kvalitet til iværksættere og virksomheder inden for turismebranchen.

”Turismesektoren er vigtig for region Midtjylland, og rummer et stort potentiale” udtaler Søren Olesen formand for Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse og uddyber:

”Med vores specialiserede vejledning og ydelser i øvrigt i Erhvervshus Midtjylland arbejder vi for, at enhver virksomhed i Midtjylland med specialiserede behov møder de rette tilbud og kompetencer. Med den nye samarbejdsaftale med Dansk Kyst- og Naturturisme får vi nu i højere grad mulighed for at stille skarpt på virksomhedernes behov inden for turismesektoren.”

Den nye samarbejdsaftale skal sikre en vidensudveksling mellem de to parter, som hver især bringer relevant og aktuel viden med sig, som den anden part kan drage nytte af. Direktør for Dansk Kyst- og Naturturisme Jens Hausted udtaler i den forbindelse:

Samarbejdsaftale mellem Erhvervshus Midtjylland og Dansk Kyst- og naturturisme skal støtte tursimevirksomheder til øget vækst og udvikling

Samarbejdsaftale mellem Erhvervshus Midtjylland og Dansk Kyst- og naturturisme skal støtte tursimevirksomheder til øget vækst og udvikling

”Det er vigtigt for os at højne kendskabet til tendenser og udviklingsmuligheder inden for turismesektoren hos erhvervsfremmeaktørerne, ligeså vel som vi kan drage stor nytte af de kompetencer, der ligger på almen forretningsudvikling og de mange ydelser, der ligger hos Erhvervshus Midtjylland og Erhvervshusets samarbejdspartnere. Derfor glæder vi os over samarbejdet, som skal sikre, at turismevirksomheder også i Midtjylland fremadrettet vil blive mødt af relevante tilbud og kompetencer - og at vi på den måde kan understøtte erhvervsudviklingen, fremme produktivitet og konkurrenceevne i turismesektoren."

Konkret vil samarbejdsaftalen betyde, at der bliver øget fokus på behovene i turismesektoren hos Erhvervshus Midtjylland, som således kan målrette sine tilbud i forhold hertil. Tilsvarende er det et mål, at kendskabet til mulighederne i erhvervsfremmesystemet bliver højere blandt iværksættere og virksomheder i turismeerhvervet, og at der således også kan ske en højere grad af sammentænkning ved fremtidige indsatser og projekter.