I en ny rapport fra Aalborg Universitet og Nordjysk Virksomhedspanel undersøges de nordjyske turismevirksomheders digitaliseringsparathed – og den viser, at der er rum for udvikling. Dansk Kyst- og Naturturisme og Erhvervshus Nordjylland har derfor indledt et samarbejde om at styrke de nordjyske turismevirksomheders digitale transformation.

De nordjyske turismevirksomheder er meget bevidste om nødvendigheden af mere digitalisering og en øget brug af nye teknologier, men har udfordringer med at eksekvere på det. Det viser en ny undersøgelse, der bygger på dybdegående interviews med 24 nordjyske turismevirksomheder.

"Vi hæfter os særligt ved, at turismevirksomhederne i Nordjylland generelt er klar over, at digitalisering og teknologiforståelse er afgørende for deres forretning, og at det vil blive endnu mere afgørende i fremtiden at være rigtigt gearet på den front. Men mange virksomheder er enormt usikre på, hvordan de skal respondere på de teknologiske muligheder, som markedet byder på," siger Rasmus Friis Sørensen, innovationschef hos Dansk Kyst- og Naturturisme, og tilføjer:

"Der er for os ingen tvivl om, at konklusionerne er relevante for turismevirksomheder i hele landet. Det er de samme præmisser og de samme grundlæggende forandringer og strømninger, der er relevante."

De nordjyske turismevirksomheder har udfordringer med at hoppe på den digitale og teknologiske bølge - og herigennem udvikle forretningen. Erhvervshus Nordjylland og Dansk Kyst- og Naturturisme vil derfor understøtte virksomhederne i den digitale omstilling.

De nordjyske turismevirksomheder har udfordringer med at hoppe på den digitale og teknologiske bølge - og herigennem udvikle forretningen. Erhvervshus Nordjylland og Dansk Kyst- og Naturturisme vil derfor understøtte virksomhederne i den digitale omstilling.

Der er et generelt clash mellem ressourcer i form af tid og penge og behovet for digital omstilling som følge af forbrugernes krav. I interviews siger turismevirksomhederne bl.a., at en barriere for digitalisering er at finde rundt i junglen af muligheder og tilbud fra forskellige leverandører og at prioritere og samtidig gribe de vigtigste.

Generelt kan virksomhederne se mange muligheder i digitalisering, men mens det for nogle er en spændende udvikling, som man har omfavnet og forsøger at tænke ind i alle aspekter af forretningen, anses det af andre som et nødvendigt onde. Mange er, uanset tilgangen, bekymrede for at falde bagud af dansen og at miste både konkurrenceevne og omsætning, hvis de ikke lykkes med at være på forkant med digitaliseringen.

Som opfølgning på resultaterne har Erhvervshus Nordjylland og Dansk Kyst- og Naturturisme indledt et samarbejde, der skal munde ud i konkrete projekter. I første omgang tages der udgangspunkt i de udfordringer, analysen peger på, og som kan styrke danske turismevirksomheder i den digitale transformation.

"Vi kommer til at definere et udviklingsprojekt med fokus på nogle af de mest oplagte udfordringer ved digitalisering i turismen med det formål at skærpe konkurrenceevnen for turismevirksomhederne. Turisme er et af de centrale styrkeområder i Nordjylland, og det er derfor oplagt, at vi indgår i et strategisk samarbejde på tværs af erhvervsfremmeoperatører i regionen for at imødekomme udfordringerne. Vi ved allerede på nuværende tidspunkt, at ift. nogle af de udfordringer, som virksomhederne bokser med - såsom bedre ressourceudnyttelse og bedre service – findes der allerede løsninger fra andre brancher, som kan tilpasses og bringes i spil uden kæmpe omkostninger. Det kommer vi til at kigge nærmere på for at gøre en indsats for en lang række virksomheder i branchen samlet," siger Lars Erik Jønsson, adm. direktør i Erhvervshus Nordjylland.

Om analysen ”Vi arbejder mest med digitalisering om vinteren”

Der er tale om en kvalitativ analyse af nordjyske turismevirksomheders digitale modenhed som kilde til øget vækst i nordjysk turisme. Den er udgivet i juni 2019 af Nordjysk Virksomhedspanel og Aalborg Universitets Forskerpulje som opfølgning på en kvantitativ rapport fra 2018. Dansk Kyst- og Naturturisme har bidraget økonomisk til analysen.

Læs rapporten her

Vil du høre mere om samarbejdet? Kontakt:

Rasmus Friis -  SH.JPG

Rasmus Friis Sørensen

Innovationschef

rfs@kystognaturturisme.dk

+45 9397 5117

Find Rasmus på LinkedIn