To af de 18 særlige feriesteder, som Udviklingsplan for Vestkysten pegede på, Thyborøn og Thorsminde, går nu sammen om at sætte yderligere turbo på udviklingen i de to vækstlommer. Bag projektet står Lemvig Kommune, Holstebro Kommune og Dansk Kyst- og Naturturisme.

Med 18 millioner årlige overnatninger og en turismeomsætning på 15 milliarder kroner er Vestkysten med sine 550 kilometer Danmarks største kystdestination. Alle kender kystbyerne Skagen og Blokhus i nord og Hvide Sande og Blåvand i syd.

Centralt på Vestkysten og ved indsejlingen til Limfjorden ligger Thyborøn og Thorsminde, der har et stort potentiale for at trække flere gæster til og øge turismeomsætningen.

Derfor satser Lemvig Kommune, Holstebro Kommune og Dansk Kyst- og Naturturisme nu på at få området og de to byer op i et endnu højere vækstgear.

Vækstprojektet Thorsminde-Thyborøn vil udvikle området omkring de to særlige feriesteder til en ny, attraktiv og innovativ destination. Foto: Kasper Lau

Vækstprojektet Thorsminde-Thyborøn vil udvikle området omkring de to særlige feriesteder til en ny, attraktiv og innovativ destination. Foto: Kasper Lau

”Vestkysten skal være en af Nordeuropas mest attraktive kystdestinationer og er nøglen til succes indenfor turisme i vores skønne vestjyske område. Sammen vil vi udvikle Thorsminde og Thyborøn til nye flotte perler i den helt specielle kæde af oplevelser, som hele kyststrækningen er et udtryk for,” siger borgmester Erik Flyvholm fra Lemvig Kommune.

Projektet omfatter udvikling af en kernefortælling for hele området og de to byer specifikt. Der skal arbejdes med udvikling af produkter, særlige markedsføringskoncepter samt kapacitetsudvidelse, og så skal projektet skabe grobund for at trække nye investorer til området.

”Helt i tråd med udviklingsplanen for hele Vestkysten vil vi sætte fokus på bæredygtig vækst, hvor vi på en og samme tid udvikler området til gavn for lokale borgere og vores gæster. Den grønne profil bliver tænkt ind. Udgangspunktet er den rå og uberørte natur, som vi lokalt og vores gæster værdsætter så højt,” siger udvalgsformand Søren Olesen fra Erhvervs – og Turismeudvalget fra Holstebro Kommune.

En rådgivende gruppe af lokale turismeaktører og andre interessenter bliver inddraget under hele projektet, der løber over to år. Den økonomiske ramme er 4,1 millioner kroner.

Med udviklingsplanen for Vestkysten satte Partnerskab for Vestkystturisme, der er stiftet af de 11 vestkystkommuner og de tre vestdanske regioner samt Dansk Kyst- og Naturturisme, ambitiøse mål for turismen på Vestkysten. For eksempel skal Vestkysten nå 23 millioner overnatninger i 2025. Vækstprojektet Thyborøn og Thorsminde bygger videre på den plan, og det glæder Dansk Kyst- og Naturturisme.

Fakta om Vækstprojekt Thorsminde-Thyborøn

  • Projektet vil koncentrere udviklingen omkring de to særlige feriesteder og skabe en ny, attraktiv og innovativ destination
  • Projektet tager afsæt i den fælles udviklingsplan for hele Vestkysten
  • Projektet løber over en toårig periode fra november 2018 til november 2020
  • Projektet har et samlet budget på 4,1 millioner kroner og er finansieret af Lemvig Kommune, Holstebro Kommune, Region Midtjylland og Dansk Kyst- og Naturturisme

”Udviklingsplanen lægger vægt på, at vi skal udvikle turismen omkring de særlige feriesteder, og Thorsminde og Thyborøn har potentiale til at blive nye fyrtårne på Vestkysten. Vi vil bygge videre på erfaringerne fra andre igangværende vækstprojekter, for eksempel Blokhus og Løkken, og arbejde med Thyborøn og Thorsminde-områdets særlige potentialer og stedbundne profil – og naturligvis matche udviklingen med gæsternes efterspørgsel,” siger Jens Hausted, direktør hos Dansk Kyst og Naturturisme.

Projektet indebærer tværkommunale samarbejder, og netværk mellem aktører på tværs af kommunale grænser er en del af indholdet. De første aktiviteter er allerede i gang, og en stilling som projektleder slås op i løbet af kort tid.

Projektet vil desuden blive tænkt tæt sammen med Geopark Vestjylland og de øvrige lokaleindsatser på området.

Vil du høre mere om projektet? Kontakt:

jacob sort hvid.png (1)

Jacob R. Kirkegaard Larsen

Destinationsudviklingschef

jkl@kystognaturturisme.dk

+45 5168 5345

Find Jakob på LinkedIn