Dansk Kyst- og Naturturisme har pr. 1. september ansat to nye medarbejdere, som skal være fast tilknyttet sekretariatet i Partnerskab for Østersøturisme i Vordingborg. Sarah Lehmann og Kristoffer Schou skal arbejde med at facilitere samarbejdet om turismen mellem kommuner og destinationer i Østersøområdet. 

Torsdag den 17. september afholdes stiftende generalforsamling i Partnerskab for Østersøturisme, men arbejdet i sekretariatet er allerede i gang. Den 1. september bød vi velkommen til Sarah Lehmann, seniorkonsulent, og Kristoffer Schou, udviklingskonsulent. De får deres daglige gang på partnerskabets sekretariatskontor i Vordingborg, der ledes af Lykke Nielsen Høj, sekretariatsleder for Partnerskab for Østersøturisme og Partnerskab for Vestkystturisme.

Seniorkonsulent har skarpt fokus på erhvervsudvikling

Sarah Lehmann er Partnerskab for Østersøturismes nye seniorkonsulent. Hun har stor erfaring fra turismeområdet og kommer fra en stilling som rådgiver i rådgivningsfirmaet Manto a/s. Her har Sarah blandt andet arbejdet med turisme, branding og erhvervsudvikling, og hun glæder sig til at bruge sin brede indsigt på disse områder i sin nye stilling:

Sarah Lehmann er Partnerskab for Østersøturismes nye seniorkonsulent.

Sarah Lehmann er Partnerskab for Østersøturismes nye seniorkonsulent.

"Jeg mener, at turismen er en særdeles vigtig agenda for Danmark. Dansk turisme og oplevelsesøkonomi har potentiale til at blive et af landets styrkepositioner, men det kræver tæt samarbejde for at skabe vækst, udvikling og stærke oplevelser. Her skal der sættes særligt fokus på at styrke turisterhvervets kompetencer samt udvikling af kvalitetsprodukter, der skærper den danske konkurrenceevne.”

Kristoffer Schou er ny udviklingskonsulent i Partnerskab for Østersøturismes sekretariat.

Kristoffer Schou er ny udviklingskonsulent i Partnerskab for Østersøturismes sekretariat.

Naturentusiastisk udviklingsprofil

Kristoffer Schou er partnerskabets nye udviklingskonsulent, og deler kontor i Vordingborg med Sarah Lehmann. Kristoffer har tidligere arbejdet inden for forretningsudvikling, marketing, kommunikation og naturvejledning, hvor han blandt andet har beskæftiget sig med forretningsudvikling af nye turismeprojekter og –initiativer. Sideløbende med sin nye stilling er Kristoffer i gang med uddannelsen som naturvejleder.

"Jeg ser frem til at skabe værdi for dansk kyst- og naturturisme, og benytte min erfaring inden for forretningsudvikling i et spændende krydsfelt mellem turisme, natur og erhvervsudvikling,” fortæller Kristoffer.

Partnerskab for Østersøturisme afholder stiftende generalforsamling torsdag den 17. september 2015. Se invitationen her.