Der er godt gang i turismen på Fyn. Og den positive udvikling bliver nu boostet med en bevilling på 1 million kroner fra Vækstforum i Region Syddanmark til et nyt projekt, der skal styrke Fyn som attraktiv og international turismedestination.

Vækstforum i Region Syddanmark har netop bevilget 1 million kroner til projektet ”Vækstprojekt Place Making Fyn”, og projektet får dermed bevilget hele det ansøgte beløb. Dansk Kyst- og Naturturisme er hovedaktør bag projektet i tæt samarbejde med Destination Fyn, Nyborg Kommune m.fl. Projektet har et samlet budget på 4,7 millioner kroner.

Partnerne i projektet tæller desuden Kold College i Odense og Institut for Marketing og Management på Syddansk Universitet.

Formålet med vækstprojektet er at forstærke Fyns internationale tiltrækningskraft og skabe fundamentet for en langsigtet strategi, der kan fremme turismeinvesteringer på Fyn gennem udvikling af nye oplevelsestilbud. Projektet, der nu er klar til at komme i gang, vil løbe frem til slutningen af 2020.

Souschef for strategi og udvikling hos Dansk Kyst- og Naturturisme, Jacob R. Kirkegaard Larsen, glæder sig over bevillingen til projektet:

Vækstprojektet Place Making Fyn vil styrke Fyns internationale tiltrækningskraft gennem oplevelsesudvikling, der tager udgangspunkt i Fyns styrker inden for by- og havnemiljø, kultur og historie samt lokale råvarer.

Vækstprojektet Place Making Fyn vil styrke Fyns internationale tiltrækningskraft gennem oplevelsesudvikling, der tager udgangspunkt i Fyns styrker inden for by- og havnemiljø, kultur og historie samt lokale råvarer.

”Vi er meget tilfredse med, at Vækstforum i Region Syddanmark har valgt at støtte vækstprojektet og dermed styrke Fyn som turismedestination. Både på overnatninger og omsætning har Destination Fyn godt fat i markedet, og den udvikling skal projektet være med til at understøtte og videreudvikle. Nu skal projektet i gang, og fokus vil være på samarbejde mellem de ni kommuner, der udgør destinationen, en udvikling af kulinariske oplevelser på øen og endelig en styrkelse af især Nyborg som særlig feriedestination med udgangspunkt i de kulturhistoriske attraktioner.”

Projektet er en del af Dansk Kyst- og Naturturismes større destinationsprogram, som har til formål at skabe stærke destinationer, der har så stor tiltrækningskraft, at de kan være vækstmotorer i Danmarks kyst- og naturturisme. Her er Fyn en ud af i alt ni udvalgte destinationer, der alle har en nuværende eller potentiel stor tiltrækningskraft.

På Fyn hilser man den styrkede turismeindsats velkommen og ser frem til et øget og internationalt fokus på vækst og turisme:

”Fyn er en stærk destination, men har potentiale til mere – særligt på det internationale marked ser vi muligheder for at omsætte potentialet til turismeforretning, og vi glæder os meget til at komme i gang med arbejdet. Vi har allerede tradition for og særdeles gode erfaringer med at arbejde sammen i klynger på Fyn, og det vil vi bl.a. bygge videre på i projektets indsatser. Ambitionen er at blive det første destinationssamarbejde i Europa, der opnår den højeste certificeringsgrad som klynge under EU’s European Cluster Excellence Program. Det vil give os endnu bedre mulighed for at styrke destinationen i forhold til tiltrækning af investeringer, adgang til nye internationale netværk og fundraising,” siger Thomas Kastrup, Forretningschef hos Destination Fyn.

Fakta om 'Vækstprojekt Place Making Fyn'

  • Projektet vil overordnet styrke Fyns internationale tiltrækningskraft og fremme en langsigtet strategi, der kan danne grundlag for fremtidige investeringer
  • Projektet er en del af Dansk Kyst- og Naturturismes masterplan for destinationsudvikling, hvor områder med særligt vækstpotentiale prioriteres med det formål at udvikle stærke destinationer, der kan være vækstmotorer i kyst- og naturturismen
  • Projektet løber over en toårig periode fra december 2018 til december 2020
  • Projektet har et samlet budget på 4,7 millioner kroner og er finansieret af Destination Fyn, Nyborg Kommune, Vækstforum i Region Syddanmark og Dansk Kyst- og Naturturisme. Derudover medfinansierer Kold College og Institut for Marketing og Management på Syddansk Universitet med timer

Hos Nyborg Kommune er de ligeledes begejstrede for det forestående samarbejde, der nu for alvor kan sættes i gang med bevillingen.

”Vi ser et stort potentiale i at være med i samarbejdet. Med projektet skaber vi rammerne for at udvikle Nyborg til et turismemæssigt fyrtårn til gavn for hele Fyn og udvikle turismen med udgangspunkt i kultur og historie, lokale råvarer samt by- og havneliv,” siger turistchef i Nyborg Kommune, Sanne Hoffensetz Andresen.

Vil du høre mere om projektet? Kontakt:

jacob sort hvid.png (1)

Jacob R. Kirkegaard Larsen

Destinationsudviklingschef

jkl@kystognaturturisme.dk

+45 5168 5345

Find Jakob på LinkedIn