Dansk Kyst- og Naturturisme inviterer i samarbejde med Realdania og Partnerskab for Vestkystturisme til deltagelse i en parallelkonkurrence om at nytænke wayfinding på den danske vestkyst. Konkurrencen er for teams med kompetencer inden for kommunikation, design, arkitektur og teknologi.

Med udviklingsplanen for Danmarks vestkyst blev der sidste år sat retning for en fælles indsats, som skal gøre Vestkysten til en af Nordeuropas mest eftertragtede kystdestinationer. Nu skal ambitionen føres ud i livet – blandt andet gennem udvikling af et kreativt greb på wayfinding, som skal skabe forbindelse mellem Vestkystens mange kvaliteter, attraktioner og aktører og åbne for nye oplevelser og forretningsmodeller.

Målet er at skabe en sammenhængende destination, styrke gæsternes mobilitet og at løfte kvaliteten i det fysiske miljø langs hele den 550 kilometer lange kyststrækning. Det kan være i form af fx udvikling af byernes karakter og bygningstyper, ved hjælp af skiltning, belægning, farver, materialer, byrumsinventar, beplantning, udsigtspunkter og gennem digitale tiltag.

Hvem kan byde ind?

Invitationen gælder teams med kompetencer inden for kommunikation, arkitektur, design og teknologi – og dermed ét team, der kan skabe et samlet greb for wayfinding på Vestkysten. I første omgang skal de teams, der ønsker at deltage i konkurrencen, anmode om at blive prækvalificeret. Prækvalifikationen gennemføres i en dansk kontekst, men også nordiske eksperter opfordres til at byde ind.

Ansøgningsfrist for prækvalifikation er den 27. september 2019, og parallelkonkurrencen gennemføres i perioden oktober 2019 - februar 2020.

Find invitation til prækvalifikation på Realdanias hjemmeside

Der vælges tre teams som skal komme med hver deres kreative bud på løsning af opgaven henover efterår og vinter 2019-2020. I marts 2020 offentliggøres det team, der skal udvikle det endelige koncept, der færdiggøres henover resten af 2020 i nær dialog med Vestkystens mange interessenter.

Om Vestkysten viser Vejen

Parallelkonkurrencen om wayfinding sker som en del af initiativet Vestkysten viser Vejen. Konkurrencen udbydes af Realdania i samarbejde med Partnerskab for Vestkystturisme, der repræsenterer de 10 vestkystkommuner samt Dansk Kyst- og Naturturisme.

Vestkysten viser Vejen er et initiativ, som skal styrke flere af Vestkystens centrale kystbyer og attraktioner og skabe sammenhæng mellem dem.

Ud over udvikling af et nyt samlet wayfinding-greb støtter initiativet også udvikling af strategisk-fysiske udviklingsplaner i otte kommuner samt udvikling af foranalyser for besøgscentre og ikke-kommercielle attraktioner.

Læs mere her