Siden 2016 har ni ’vækstprojekter i prioriterede destinationer’ set dagens lys. Onsdag den 27. marts 2019 var nøgleaktører i alle ni projekter for første gang samlet for at dele viden, udfordringer og erfaringer på tværs. Formålet er at styrke det enkelte projekt og skabe ny viden til destinationsudvikling.

Selvom opgaverne, lokalområderne og gæstesammensætningen er forskellig, er der i høj grad fælles erfaringer, som er værd at trække på i de ni vækstprojekter, der er sat i gang siden september 2016. Projekterne er prioriterede, geografiske områder, der har potentiale for at udvikle sig til stærke destinationer.

Fælles for dem er blandt andet, at de enkelte projekter går på tværs af ikke blot kommuner, men også plan-, erhvervs- og udviklingsafdelinger i den enkelte kommune. Derfor er alle ni projekter blevet koblet sammen i en erfaringsopsamling og en række vidensture med det formål at styrke det enkelte projekt og skabe ny viden til destinationsudvikling.

De ni 'vækstprojekter i prioriterede destinationer' mødes på tværs af landsdele og fagligheder for at dele viden og erfaringer.

De ni 'vækstprojekter i prioriterede destinationer' mødes på tværs af landsdele og fagligheder for at dele viden og erfaringer.

”Videndeling på tværs af destinationer, landsdele og fagligheder giver mening, da vi sammen ved og kan meget mere. Når vi hjælper og udfordrer hinanden, er vi med til at skabe hurtigere og bedre resultater i vækstprojekterne, så vi kan skabe den fornyelse som vores nuværende og kommende gæster efterspørger,” siger Anna Oosterhof, turismeudviklingschef i Hjørring Kommune.

Den første videnstur gik til Blokhus og Løkken onsdag den 27. marts 2019. Her var der særligt fokus på fælles byrum, helårsturisme, og hvordan man kan binde en destination sammen gennem fælles kommercielle indsatser.

”Det var dejligt at byde de andre destinationer velkommen, og få vist dem Blokhus og de mange almennyttige og kommercielle initiativer, der er gennemført de seneste år. Men mest af alt var det interessant at høre deres tilbagemeldinger – både i forhold til destinationen, som den tager sig ud i dag, men også i forhold til de fremtidige potentialer. Så jeg har fået nogle gode input – og jeg tror også, at nogle af gæsterne fik et par ting med hjem til idebanken,” siger Anders Daugberg Stryhn, chef for Erhverv, Turisme og Landdistrikter i Jammerbugt Kommune.

Destinationsudviklingschef i Dansk Kyst- og Naturturisme, Jacob R. Kirkegaard Larsen, siger om indsatsen:

”Det er stærke destinationer, der skal drive væksten i dansk turisme, og vækstprojekterne udgør en central indsats i denne sammenhæng. At sætte vækstprojekterne sammen med det formål at dele viden og styrke relationer er ikke blot med til at styrke det enkelte projekt, men også projekterne på tværs. Den bagvedliggende tilgang er, at vidensture på tværs af vækstprojekterne også bidrager positivt til den fælles, overordnede dagsorden omkring udvikling af større og stærkere destinationer."

Foreløbigt er der planlagt yderligere to vidensture – en tur til Djursland-Aarhus-området med fokus på kapacitetsudvikling og investeringer og en tur til Bornholm med fokus på oplevelsestilbud.

På baggrund af studieturene og erfaringsopsamlingen vil der blive udarbejdet et videns- og erfaringskatalog, der gennem gode eksempler og best practice vil formidle den viden og de erfaringer, der er skabt på tværs af vækstprojekterne.

Læs mere om Vækstprojekter i særligt prioriterede destinationer