Dansk Kyst- og Naturturisme gennemfører i sommeren 2018 en analyse af gæsternes brug og oplevelse af byerne på de danske feriesteder. En analyse, der kan bidrage med værdifuld viden til destinationsudvikling. Skal din destination være med?

Hvordan bruger gæsterne byerne, når de er på ferie? Hvilke besøg og aktiviteter foretager de? Og ikke mindst hvorfor? De spørgsmål med flere vil den kommende gæsteanalyse besvare. Målet er at afdække gæsternes – danske såvel som udenlandske - brug og oplevelse af byerne i det område, hvor de holder deres ferie. Dansk Kyst- og Naturturisme vil i samarbejde med en udvalgt leverandør gennemføre analysen på en række danske feriesteder i løbet sommeren 2018.

Mere konkret har undersøgelsen til formål at indhente viden om blandt andet:

 • Hvilken rolle byen spiller for gæsterne under deres ophold
 • Hvilke typer af besøg, der foretages i byer, der ligger i umiddelbar nærhed til overnatningsstedet, herunder hvad formålet er med besøget i byen
 • Hvor mange gange man besøger byen under ferien
 • Hvilke aktiviteter gæsterne foretager sig under besøget i byen
 • Hvad der bruges tid på, og hvorfor? herunder tilfredshed og eventuelt mangler i forhold til oplevelser og services
 • Eventuelle forskelle i gæsternes brug af byen, set ud fra om deres overnatningssted ligger i byen eller i bynært område kontra langt væk fra byen

Ovenstående punkter er blot et udsnit af, hvad der kunne have relevans i forhold til belysning af problemstillingen. Undersøgelsen vil komme til at omhandle flere relevante områder, som har betydning for gæsters brug af byen.

Praktisk information

 • Forventet pris pr. undersøgelse pr. feriested: 25.000 ekskl. moms
 • Opgaven sendes i udbud primo marts, og data indsamles i noget af juni samt hele juli og august
 • Der er plads til 16 deltagende feriesteder i set-uppet
 • Frist for tilmelding: 18. april 2018
 • Tilmelding skal ske hos:
  Henriette Mølgaard Hansen
  Tlf.: 28593937
  Mail: hmh@kystognaturturisme.dk

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Henriette sort hvid.png (1)

Henriette Mølgaard Hansen

Senioranalytiker/Udviklingskonsulent

hmh@kystognaturturisme.dk

+45 2859 3937

Find Henriette på LinkedIn

jacob sort hvid.png (1)

Jacob R. Kirkegaard Larsen

Destinationsudviklingschef

jkl@kystognaturturisme.dk

+45 5168 5345

Find Jakob på LinkedIn