Dansk Kyst- og Naturturisme er etableret som en del af regeringens vækstplan for turisme og oplevelsesøkonomi

Dansk Kyst- og Naturturisme er stiftet på baggrund af en bred politisk aftale i Folketinget samt en efterfølgende aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner omkring vækstplanen.

Turismefremmeindsatsens overordnede målsætning er at skabe vækstrater på niveau med øvrige europæiske landes frem mod 2020. I løbet af 2015 udarbejder det nationale turismeforum en fælles national turismestrategi, som skal sikre denne målsætning

Du kan læse mere om vores baggrund her

Foruden Dansk Kyst- og Naturturisme inkluderer planen to andre nationale selskaber MeetDenmark (Dansk Møde- og Erhvervsturisme) og Wonderful Copenhagen (Dansk Storbyturisme), som vi samarbejder med.

Diagram over organiseringen af den offentlige turismefremmeindsats, som Dansk Kyst- og Naturturisme er en del af. Kilde: Vækstplan for dansk turisme, Regeringen, januar 2014.

Diagram over organiseringen af den offentlige turismefremmeindsats, som Dansk Kyst- og Naturturisme er en del af. Kilde: Vækstplan for dansk turisme, Regeringen, januar 2014.