Dansk Kyst- og Naturturisme har etableret to partnerskaber sammen med vores samarbejdspartnere. Formålet med partnerskaberne er at drive fondens handlingsplaner på henholdsvis Vestkysten og i Østersøregionen. Partnerskaberne drives med en selvstændig økonomi, styregruppe og stedlig placering. Der kan etableres øvrige partnerskaber eller alliancer. Dansk Kyst- og Naturturismes opgave er i den forbindelse at understøtte udviklingen i partnerskaberne.

Læs mere om:

Partnerskab for Vestkystturisme

Partnerskab for Østersøturisme