Dansk Kyst- og Naturturisme har sammen med de 11 vestkystkommuner, de tre vestdanske regioner samt turistaktører langs Vestkysten stiftet Partnerskab for Vestkystturisme, der arbejder for at skabe vækst i turisterhvervet ved Vestkysten.