Fondens strategi for vækst i kyst- og naturturismen i Danmark peger på nogle strategiske prioriteringer og indsatsområder.

Dansk Kyst- og Naturturisme har udarbejdet en strategi for vækst i kyst- og naturturismen i Danmark. Vækststrategien er udviklet i fondens bestyrelse i første halvår af 2015 og danner grundlag for handlingsplan for kyst- og naturturismen i Danmark 2016-2018.

Overordnet set peger strategien på nogle strategiske prioriteringer og indsatsområder – baseret på en situationsanalyse af kyst- og naturturismen i Danmark.

Prioriteringer og indsatsområder

  • Vi skal fokusere på vores to primære målgrupper: børnefamilier og par uden børn
  • Vi skal fokusere på vores største markeder: Tyskland, Danmark, Norge og Sverige
  • Vi skal udvikle store oplevelser herunder børneoplevelser, livsnyderoplevelser og naturoplevelser med den klassiske kystferie som grundelement
  • Vi skal udvikle stærke destinationer med signaturoplevelser inden for de tre oplevelsestyper og nationale temaer
  • Vi skal investere i produktfornyelse ved hjælp af et kommercielt fokus og nytænkning
  • Vi skal skabe rammerne for tilstrækkelig og markedsrelevant kapacitet
  • Vi skal sikre større skala samt mere målrettet markedsføring og synlighed
  • Vi skal skabe partnerskaber, som kan samle værdikæder og udvikle destinationerne

Læs Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark.