Her finder du information om de aktuelle projekter, som Dansk Kyst- og Naturturisme har igangsat eller deltager i. Udbud findes under menupunktet til venstre.

Dansk Kyst- og Naturturisme arbejder med projekter inden for nedenstående vækstprogrammer:

  • Masterplan for destinationsudvikling
  • Program for markedsføring
  • Program for kompetenceudvikling
  • Vækstprogram for Vestkystturisme
  • Vækstprogram for Østersøturisme

Konkrete, igangsatte projekter kan findes under menupunkterne til venstre.

De enkelte vækstprogrammer er indbyrdes afhængige. Masterplan for destinationsudvikling er absolut afgørende for at realisere den ønskede vækst i kyst- og naturturismen, og programmet skal ses som et fundament for de øvrige programmer.

Vækstprogrammerne for Vestkystturisme og Østersøturisme fungerer som integrerede elementer i de tre hovedprogramspor, og udførelsen i de to partnerskaber er essentielle for realiseringen af den overordnede handlingsplan. De to vækstprogrammer er derfor også funderet på indsatsområder i den overordnede Handlingsplan for kyst- og naturturismen 2016-2018, så partnerskaberne fungerer som udøvende operatører til programmerne. De er dog kendetegnet ved at have hver deres særlige fokus.