Program for kompetenceudvikling

Her kan du se, hvilke aktuelle projekter Dansk Kyst- og Naturturisme arbejder med under program for kompetenceudvikling.

Danske Turismekompetencer (EU-socialfondsprojekt)