Gå til indhold
Cykeltur ved Aabenraa Fjord

Bedre vilkår for cykelturismen i Danmark

Foto: Destination Sønderjylland

Danmark rummer et stort potentiale inden for cykelturisme, men der er behov for at skabe en mere sammenhængende infrastruktur. Med projektet vil vi udvikle et cykelknudepunktsnetværk, der skal sikre bedre rammer for fritidscykling og gode cykeloplevelser.