Dansk Kyst- og Naturturisme
Cykling på Møn

Bedre vilkår for cykelturismen

Danmark rummer et stort potentiale inden for cykelturisme, men der er behov for en sammenhængende udvikling af infrastrukturen. Med projektet ’Bedre vilkår for cykelturismen’ vil vi udvikle et cykelknudepunktsystem, der skal sikre bedre rammer for friluftsudøvere.

Danmark anses grundlæggende som et cykelland, og i relation til outdoor er der et stort potentiale i at udvikle cykelturismen.

Med inspiration fra bl.a. Belgien og Holland ønsker vi at gøre op med kun at skilte ruter fra A til B. I stedet vil vi med projektet ’Bedre vilkår for cykelturismen’ sætte fokus på at skabe en cykelvenlig infrastruktur via knudepunkter.

Et knudepunktsystem giver cykelgæster mulighed for at planlægge lige netop den cykeltur, de ønsker, og destinationer og turismeaktører kan lave skræddersyede ruteforslag tilpasset bestemte sæsoner eller målgrupper. Derudover giver det mulighed for at integrere overnatningssteder og private serviceudbydere, som en del af cykelinfrastrukturen.

Knudepunkter aktiverer samtidigt meget mere af den cykelinfrastruktur, som kommuner og stat investerer i, og der skabes langt bedre mulighed for at etablere nye serviceydelser og faciliteter i relevante knudepunkter, fordi der opstår kritisk masse.

Et knudepunktsystem i Danmark skal desuden åbne op for at sikre sammenhæng på tværs af aktivitetsformer, idet centrale knudepunkter kan få funktion som fælles servicepunkt for såvel cyklister, vandrere, vandsportsudøvede etc.

I projektet arbejder vi blandt andet med følgende indsatser:

  • Kortlægning af infrastruktur
  • Demonstration/test i udvalgte områder
  • Formidling og synlighed
  • National driftsmodel

Projektet er finansieret som en del af sommerpakken 2020, Erhvervsministeriet.

Invitation til samarbejde

Vi søger lige nu kommuner, der der er interesserede i at deltage i et toårigt demonstrationsforløb.

Formålet med forløbet er at demonstrere en ny måde at aktivere den rekreative infrastruktur på. Det langsigtede mål er, at hele Danmark er dækket af et rekreativt knudepunktsnetværk, der forbinder cykelvenlige strækninger.

Forløbet udrulles i to demonstrationsområder, der hver skal bestå af minimum to og max fire kommuner.

I første omgang søger vi en interessetilkendegivelse fra interesserede kommunesamarbejder.

Læs mere

Fremtidens rekreative netværk

Parallelt med projektet ’Bedre vilkår for cykelturismen’ igangsættes projektet ’Fremtidens rekreative netværk’, der har fokus på at udvikle rekreativ infrastruktur for flere typer af udøvere af aktiviteter i naturen.

’Fremtidens rekreative netværk’ er forankret i og drives af foreningen Dansk Cykelturisme med Dansk Vandrelaug og Dansk Kyst- og Naturturisme som partnere. Projektet er finansieret af Friluftsrådet.

Projekterne gennemføres under en fælles vision om at skabe et sammenhængende rekreativt netværk i Danmark, som skal imødekomme den stigende efterspørgsel efter oplevelser i naturen.

Således skal metoder og koncepter fra ’Fremtidens rekreative netværk’ bidrage til at fremtidssikre arbejdet i cykelknudepunkts-projektet, idet man sikrer, at udrulning af et cykelegnet rutenetværk passer til en rekreativ infrastruktur for vandrere og øvrige friluftsbrugere.

Dansk Cykelturisme Dansk Vandrelaug

Mere information om projektet

Læs mere om projektet her - eller kontakt os for at høre mere.

Mette Rohde Böwadt
Vil du vide mere?

Projektchef

mrb@kystognaturturisme.dk

Direkte:+45 60 16 80 38

Eller kontakt

Jesper Pørksen
Direktør, Dansk Cykelturisme

E-mail
jesper@cykelturisme.dk

Steen Kobberø
Formand for stiudvalget, Dansk Vandrelaug

E-mail
landsformand@dvl.dk