Gå til indhold
Sti 100
Bunkere ved Houvig

Om Dansk Kyst- og Naturturisme

Foto:Dansk Kyst- og Naturturisme&Dansk Kyst- og Naturturisme

Dansk Kyst- og Naturturisme

Dansk Kyst- og Naturturisme er en erhvervsdrivende fond, der arbejder for bæredygtig vækst og udvikling af kyst- og naturturismen i Danmark. 

Dansk Kyst- og Naturturisme blev stiftet som en selvstændig erhvervsdrivende fond med egen bestyrelse i 2015 og som en del af regeringens vækstplan for turisme og oplevelsesøkonomi. 

Dansk Kyst- og Naturturisme har, i henhold til Lov om dansk turisme, til formål at udvikle kyst- og naturturismen i Danmark og sætte en fælles agenda for udviklingen med vision, ambition, retning, prioritering og fokus. Fonden skal medvirke til at fastholde en kontinuerlig vækst og sikre, at kyst- og naturturismen i Danmark vinder nye markedsandele i et stadigt mere konkurrencepræget marked.

Dansk Kyst- og Naturturisme arbejder inden for rammerne af Den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme, og konkrete aktiviteter udføres inden for rammerne af handlingsplanen FREMSYN UDSYN HENSYN fra april 2022. 

Udviklingsarbejdet sker i et tæt samarbejde med blandt andet offentlige myndigheder, Danmarks destinationsselskaber, turismeerhvervet, VisitDenmark, MeetDenmark, Dansk Storbyturisme og Wonderful Copenhagen samt en række interesseorganisationer, som repræsenterer turismeerhvervet.

Partnerskab for Vestkystturisme

Partnerskab for Vestkystturisme er et samarbejde mellem ti kommuner på Vestkysten. Partnerskabet er en del af Dansk Kyst- og Naturturisme, der drifter foreningens sekretariat i samarbejde med de ti kommuner. 

Share your wonders: