Sti 100
Bunkere ved Houvig

Om Dansk Kyst- og Naturturisme

Foto:Dansk Kyst- og Naturturisme&Dansk Kyst- og Naturturisme

Dansk Kyst- og Naturturisme

Dansk Kyst- og Naturturisme er en erhvervsdrivende fond, der arbejder for bæredygtig vækst og udvikling af kyst- og naturturismen i Danmark. 

Dansk Kyst- og Naturturisme blev stiftet som en selvstændig erhvervsdrivende fond med egen bestyrelse i 2015 og som en del af regeringens vækstplan for turisme og oplevelsesøkonomi. 

Dansk Kyst- og Naturturisme har, i henhold til Lov om dansk turisme, til formål at udvikle kyst- og naturturismen i Danmark og sætte en fælles agenda for udviklingen med vision, ambition, retning, prioritering og fokus. Fonden skal medvirke til at fastholde en kontinuerlig vækst og sikre, at kyst- og naturturismen i Danmark vinder nye markedsandele i et stadigt mere konkurrencepræget marked.

Dansk Kyst- og Naturturisme arbejder inden for rammerne af Den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme, og konkrete aktiviteter udføres inden for rammerne af handlingsplanen FREMSYN UDSYN HENSYN fra april 2022. 

Udviklingsarbejdet sker i et tæt samarbejde med blandt andet offentlige myndigheder, Danmarks destinationsselskaber, turismeerhvervet, VisitDenmark, MeetDenmark, Dansk Storbyturisme og Wonderful Copenhagen samt en række interesseorganisationer, som repræsenterer turismeerhvervet.