skip_to_main_content
Dansk Kyst- og Naturturisme

Partnerskab for Vestkystturisme

Partnerskab for Vestkystturisme er et samarbejde mellem ti kommuner på Vestkysten. Partnerskabet er en del af Dansk Kyst- og Naturturisme, der drifter foreningens sekretariat i samarbejde med de ti kommuner.