Rubjerg Knude Fyr
Skovtårnet_Camp Adventure
Foto:Dansk Kyst- og Naturturisme&SydkystDanmark

Bæredygtig vækst i kyst- og naturturismen

Dansk Kyst- og Naturturisme er en erhvervsdrivende fond, der arbejder for bæredygtig vækst og udvikling af kyst- og naturturismen i Danmark. Indsatsen sker i tæt samarbejde med blandt andet Danmarks destinationsselskaber, kommunerne, turismeerhvervet, VisitDenmark og Wonderful Copenhagen.

Vores programmer

Dansk Kyst- og Naturturisme har prioriteret fire strategiske mål, som opnås gennem en række programmer og konkrete initiativer.