Camp Adventure

Innovationskraft og iværksætteri

Foto: Daniel Villadsen

Flere danske iværksættere styrker turismen

Turismeerhvervet påvirkes af nye teknologier og trends. Det seneste årti har startups været den primære innovationsdriver i den globale turismeindustri. Der er alt for få startups, der udspringer af gode ideer internt i branchen, hvilket betyder, at erhvervet er afhængige af ideer udefra.

Samtidig er der ikke den store tradition for at arbejde med challenge-programmer og innovationssamarbejder i den etablerede branche. Markedet såvel som etablerede virksomheder går dermed glip af innovation, vækst og styrket konkurrenceevne.

Programmet skal styrke iværksætterkulturen i dansk turisme. Iværksætterlaget skal stimuleres til at kigge i retning af turismeindustrien. Og vejen fra idé til forretning skal være nem og overskuelig for iværksættere og entreprenører i turismen, som har brug for markedsindsigt, samarbejder, relationer og kapital.

Initiativer

Solnedgang over Vestbjerg
Daniel Brandt Andersen

Hub for Innovation in Tourism

Hub for Innovation in Tourism (HIT) arbejder for at styrke iværksætteri og konkurrence- og innovationskraften i dansk turisme på tværs af storby-, erhvervs-, kyst- og naturturismen.

Jacob Kirkegaard
Vil du vide mere?

Udviklingsdirektør

jkl@kystognaturturisme.dk