HIT

Nyt Call: Deltag på Startup-acceleratoren i turismen i efteråret 2024

18.6.2024
Foto: Mette Johnsen - Nationalpark Thy

Har du en digital eller bæredygtig løsning, der skaber værdi for turister eller turismens virksomheder? Så grib chancen for at accelerere din vækst i 2024/25. 

Turisme er et milliardmarked, som dækker brancher som hospitality (hotel og restaurant), rejsebooking og transport, attraktioner og forlystelser oplevelser, møder, konferencer og events. Turismen udgør et stort og oplagt marked for danske iværksættere at teste og lancere nye produkter. 

Måske har du allerede en løsning i en anden branche, som har et vækstpotentiale i turismen. Det kan fx. være inden for kyst- og naturturisme, storbyturisme eller erhvervs- og mødeturisme.

Få en individuel rådgiver

I acceleratorforløbet får du tilknyttet en rådgiver med ekspertise inden for forretningsudvikling. Er du på et tidligt stadie, kan din forretningsudvikler fx hjælpe dig med din beachhead-strategi. Hvis du er længere, kan det handle om go-to-market-strategi, product-market-fit eller skalering internationalt.

Få indsigt i markedet

Gennem Masterclasses får du aktuelle og relevante indsigter i turismen fx i forhold til B2B-salg.

Få udvidet dit netværk

Du får en bedre kontaktflade ind i det danske turismemarked. Og du får dybere indsigt og netværk ind i turismen. Det sker fx gennem community-events og gennem kontakt virksomheder fra branchen, destinationsselskaber og andre turisme-startups.

Sådan ser Accelerator forløbet ud:
 

Pre-accelerator bootcamp

På baggrund af en skriftlig ansøgning inviterer vi kvalificerede startups til en todages pre-accelerator 23. og 24. september 2024 i København. Efter pre-acceleratoren udvælges deltagere til det endelige accelerationsforløb fra september 2024 til januar 2025.

5 måneders accelerationsforløb

Accelerationsforløbet er et individuelt forløb med udgangspunkt i dine behov og udfordringer. Det består i:

  • 3 individuelle rådgivningsmøder med fokus på forretningsudvikling og ny viden i forhold til at tage din startup til næste niveau
  • Individuel sparring fra en rådgiver med ekspertise i forretningsudvikling, som bliver matchet til dine behov fra starten af og mulighed for at få tildelt yderligere konsulentbistand til konkrete behov.
  • Sparring med en tilknyttet turismeressource med specialiserede kompetencer og netværk og inden for møde- og erhvervsturisme, storbyturisme eller kyst- og naturturisme.
  • Masterclasses fx med fokus på B2B-salg i turismen.
  • Mulighed for deltagelse i market access trips samt startup- og turismeevents som fx TechBBQ

 

Tilmeld dig senest 28. august 2024. 

Læs mere, og ansøg her 
 

Om Hub for Innovation in Tourism

Hub for Innovation in Tourism er en national indsats, der styrker iværksætteri og innovation i dansk turisme. Projektet er et partnerskab mellem Dansk Kyst- og Naturturisme, MeetDenmark og Dansk Storbyturisme. Indsatsen er medfinansieret af EU-midler fra Socialfonden Plus og decentrale erhvervsfremmemidler.

Heidi K. Dahl Larsen
Vil du vide mere?

Sekretariatschef, Hub for Innovation in Tourism

hda@kystognaturturisme.dk