Vidensbank_Udbud

Udbud

Photo: Dansk Kyst- og Naturturisme

Her finder du aktuelle udbud fra Dansk Kyst- og Naturturisme.

I forbindelse med opgaver og projekter har Dansk Kyst- og Naturturisme løbende behov for at indhente tilbud på varer og tjenesteydelser af forskellig karakter.

Udbudsbeskrivelse samt tildelingsprocedure og -kriterier vil være beskrevet i det konkrete udbudsmateriale.