Skallingen

Udbud

Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Her finder du udbud fra Dansk Kyst- og Naturturisme.

I forbindelse med opgaver og projekter har Dansk Kyst- og Naturturisme løbende behov for at indhente tilbud på varer og tjenesteydelser af forskellig karakter.

Udbudsbeskrivelse samt tildelingsprocedure og -kriterier vil være beskrevet i det konkrete udbudsmateriale.

Dronefoto af Klitmøllers kystlinje med hav og klitter
Mads Tolstrup

Wayfinding - Fra lokalt til nationalt perspektiv

Der ønskes indhentning af tilbud på gennemførelse af erfarings- og videns opsamling samt proces, udarbejdelse og formidling af nationale principper og redskaber for wayfinding. 

FRIST UDLØBET

Dronefoto af Tisvildeleje strand
Daniel Villadsen

Kortlægning, markedssurvey & GAP-analyse – Strategic Marketing Alliance – Zealand

Der ønskes tilbud på udvikling af et strategisk afsæt og analyser som led i projektet Strategic Marketing Alliance – Zealand (SMA-Z).

FRIST UDLØBET

Kanosejlads på Limfjorden
Mette Johnsen

Længe leve Sallingsund

Der ønskes tilbud på gennemførelse af 'Længe leve Sallingsund - Strategisk-fysisk udviklingsplan for natur- og outdoor-områderne på og ved Sallingsund'.

FRIST UDLØBET

Halsnæs
Christian Oxenvad

Strategisk-fysisk udviklingsplan for halvøen Halsnæs

Der ønskes tilbud på gennemførelse af en strategisk-fysisk udviklingsplan for natur- og outdoorområderne ved halvøen Halsnæs under arbejdstitlen ’Længe leve kystlandskabet.

Ordregiver er Halsnæs Kommune.

FRIST UDLØBET

Landskab
Dansk Kyst- og Naturturisme

Bæredygtig udvikling af outdoorturisme

Der ønskes tilbud på gennemførelse af en opdatering af den nationale handleplan for outdoorturisme, et fælles dansk code of conduct samt formidling deraf.

FRIST UDLØBET

Lynæs Surf Shack
Cornelius Ledang

NATURNÆTTER - Nye typologier

Dette udbud vedrører indsatsen 'Nye typologier' i udviklingsprojektet NATURNÆTTER. Indsatsen tager udgangspunkt i at undersøge mulighederne for etablering af ny, naturnær overnatningskapacitet.

FRIST UDLØBET

Naturnætter
Thomas Mason

Interessetilkendegivelse: NATURNÆTTER - Transformation

Dansk Kyst- og Naturturisme inviterer rådgivere indenfor arkitektur, landskabsdesign, planlægning, destinationsudvikling og strategisk virksomhedsudvikling til at give interessetilkendegivelse om at udarbejde en eller flere udviklingsplaner for 10 virksomheder indenfor naturnær overnatning som en del af projektet NATURNÆTTER.

FRIST UDLØBET

Tisvilde Hegn
Daniel Overbeck_VisitNordsjælland

Måling af besøgstryk i naturen

Vi søger samarbejdspartnere til at teste relevante metoder til måling af besøgstrykket i afgrænsede naturområder. Dette udbud gennemføres i regi af projekt Bæredygtige Destinationer i Praksis med Danske Destinationer som projektejer.

FRIST UDLØBET

Fynshoved
Daniel Villadsen - Destination Fyn

Prækvalifikation: Udviklingsplan for Fyn og Øerne

Vi inviterer rådgivere inden for arkitektur, planlægning, destinationsudvikling samt proces og inddragelse til at blive prækvalificeret til at byde på opgaven med at udarbejde Udviklingsplan for Fyn og Øerne.

FRIST UDLØBET

teknologipartnerskaber
VisitNordvestkysten

Partnerskaber om Tech Transfer i turismen

Der ønskes tilbud på udarbejdelse af koncept for teknologipartnerskaber, der understøtter tech transfer i turismen. Konceptet skal efterfølgende eksekveres i praksis.

Målet er at gennemføre konkrete teknologipartnerskaber med et antal virksomheder blandt turismevirksomheder og teknologileverandører. 

FRIST UDLØBET

feriehus
Daniel Brandt Andersen

Bæredygtig planlægning af feriehusområder

Tilstrækkelig overnatningskapacitet er en fundamental forudsætning for at kunne imødekomme øget efterspørgsel og skabe yderligere vækst i kyst og naturturismen. For at dette kan ske på en balanceret måde, skal der fart på den bæredygtige omstilling. 

Der ønskes tilbud på udarbejdelse af et idekatalog om bæredygtig planlægning af feriehusområder. Ordregiver på opgaven er Dansk Kyst- og Naturturisme. 

FRIST UDLØBET.

Bovbjerg
Flying October

Contentproduktion Vestkystruten & Vestkystvejen

Der ønskes indhentning af tilbud på gennemførelse af contentproduktion (billeder og film) på Vestkystruten (N1) samt Vestkystvejen. 

Med denne indsatser ønsket at skabe øget fokus på både Vestkystruten (cykelturisme) og ”Vestkystvejen” (en ”kørerute”) ved at producere relevant og inspirerende indhold der beskriver og viser de fantastiske muligheder der findes for gæster der gerne vil bevæge sig i længere eller kortere afstande på tværs af Vestkysten.

FRIST UDLØBET 

Cykeltur
Dansk Kyst- og Naturturisme

Planlægning og udpegning af et cykelknudepunktsnetværk i Danmark

Der ønskes tilbud på gennemførelse af opgaven 'Planlægning og udpegning af et cykelknudepunktsnetværk i Danmark' som en del af projektet 'Bedre vilkår for cykelturismen i Danmark'.

Der er tale om et udbud, der er omfattet af EU's regler, og derfor offentliggøres det i onlineudgaven til Den Europæiske Unions Tidende – Tenders Electronic Daily-portalen (TED).

FRIST UDLØBET 

Holmslands Klit
Niclas Jessen

Teknologisk potentialeanalyse

Dansk Kyst- og Naturturisme ønsker tilbud på gennemførelse af en potentialeanalyse vedrørende teknologiens muligheder og betydning for konkurrencedygtige virksomheder i turismen.

Som et led i arbejdet med at styrke konkurrenceevnen i dansk turisme er grebene digitalisering, teknologi og data højt prioriteret.

Vi ønsker på den baggrund at få udarbejdet en potentialeanalyse som stiller skarpt på de muligheder og potentialer dansk turisme har ved at arbejde mere systematisk med opbygning af datainfrastruktur og implementering af teknologier i drift såvel som gæsteservice. 

FRIST UDLØBET

Green Solution House på Bornholm
Green Solution House

Inspirationskatalog om bæredygtigt byggeri

Dansk Kyst- og Naturturisme ønsker tilbud på udarbejdelse af inspirationskatalog med best practice eksempler på bæredygtigt byggeri med fokus på hoteller/resorts og lignende overnatningskapacitet. Dertil skal kataloget også vise, hvilke certificeringsordninger der findes i Danmark såvel som internationalt. 

Inspirationskataloget indgår som et delelement i projekt "Green Invest- sustainable buildings in coastal & nature tourism", som gennemføres af Dansk Kyst- og Naturturisme med bl.a. Green Building Council Denmark som partner.  

FRIST UDLØBET

Hirtshals
Robin Skjoldborg

Test af overnatningskapacitet ift. efterspørgsel af bæredygtighed

Dansk Kyst- og Naturturisme ønsker tilbud på gennemførelse af en analyse og test af udvalgt overnatningskapacitet ift. bæredygtighed blandt danske og tyske gæster. Analysen har til formål afdække, hvad gæster forbinder og oplever som bæredygtigt under et ferieophold i Danmark. Fokus vil hovedsageligt være på gæsters vurdering og oplevelse af deres overnatningssted - feriehuse eller campingpladser.

FRIST UDLØBET

Vestkysten
Colourbox

Udvikling af vestkyst-app

Covid-19 har medført nye kunder og nye behov særligt inden for digitalisering. De nye digitale behov skal imødekommes gennem en app, der skal give gæsterne de rette informationer på det rette tidspunkt og dermed være med til at øge tilfredsheden. App’en dækker geografisk hele Vestkysten fra Tønder til Frederikshavn Kommuner, men forventes på sigt at kunne skaleres til andre destinationer.

Ordregiver på udbuddet er Dansk Kyst- og Naturturisme på vegne af et konsortium mellem Dansk Kyst- og Naturturisme, VisitDenmark, Destination Nordvestkysten, Destination Vesterhavet og Destination Vadehavskysten.

FRIST UDLØBET

Outdoor-turismen i Mols Bjerge
Dansk Kyst- og Naturturisme

Strategisk-fysisk udviklingsplan for Nationalpark Mols Bjerge

Nationalpark Mols Bjerge har over de seneste år oplevet en markant stigning i relation til outdoor-turisme. Som startskud til en ny tilgang til at udvikle outdoor-turismen i nationalparken, skal der udarbejdes en strategisk-fysisk udviklingsplan. Det overordnede formål med planen er at skabe sammenhæng i eksisterende turismeinfrastruktur, konkretisere udviklingsretningen og give plads til nationalparkens enestående istidslandskab. Der ønskes således tilbud på udarbejdelsen af en strategisk-fysisk udviklingsplan for et afgrænset område i Nationalpark Mols Bjerge.

FRIST UDLØBET

Nødebo skov
Daniel Overbeck - VisitNordsjælland

Bedre vilkår for cykelturisme - Data og dataarkitektur

Et nyt nationalt cykelknudepunktssystem skal etableres og udvikles med udgangspunkt i den eksisterende cykelvenlige infrastruktur. Den rekreative infrastruktur bestående af bl.a. veje og stier er rygraden i et knudepunktsystem, hvor der ligeledes er fokus på høj rekreativ værdi for brugeren.

Der ønskes således tilbud på udbuddet ”Bedre vilkår for cykelturisme - Data og dataarkitektur” vedrørende rekreative infrastruktur, som grundlag for et knudepunktsystem.

FRIST UDLØBET

Opalsøen på Bornholm
Stefan Asp

Udviklingsplan for turismen på Bornholm frem mod 2030

Der ønskes tilbud på udarbejdelse af en udviklingsplan for turismen på Bornholm frem mod år 2030. Ordregiver på undersøgelsen er Destination Bornholm i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme.

FRIST UDLØBET