Skallingen

Udbud

I forbindelse med opgaver og projekter har Dansk Kyst- og Naturturisme løbende behov for at indhente tilbud på varer og tjenesteydelser af forskellig karakter.

Udbudsbeskrivelse samt tildelingsprocedure og -kriterier vil være beskrevet i det konkrete udbudsmateriale. 

Opalsøen på Bornholm
Udviklingsplan for turismen på Bornholm frem mod 2030

Der ønskes tilbud på udarbejdelse af en udviklingsplan for turismen på Bornholm frem mod år 2030. Ordregiver på undersøgelsen er Destination Bornholm i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme.