Vidensbank_Udbud

Udbud

Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Her finder du aktuelle udbud fra Dansk Kyst- og Naturturisme.

I forbindelse med opgaver og projekter har Dansk Kyst- og Naturturisme løbende behov for at indhente tilbud på varer og tjenesteydelser af forskellig karakter.

Udbudsbeskrivelse samt tildelingsprocedure og -kriterier vil være beskrevet i det konkrete udbudsmateriale. 

Digital værktøjskasse: Back to Business - Back on Track
Som led i kickstart-projektet 'Back to Business - Back on Track' ønskes tilbud på udarbejdelse af en digital værktøjskasse målrettet turisterhvervet. Parterne bag projektet er Destination Himmerland, Destination Limfjorden, Destination Kystlandet og Dansk Kyst- og Naturturisme. Målet er hurtig hjælp til kriseramte virksomheder i de tre destinationer.