Vidensbank_Udbud

Udbud

Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Her finder du aktuelle udbud fra Dansk Kyst- og Naturturisme.

I forbindelse med opgaver og projekter har Dansk Kyst- og Naturturisme løbende behov for at indhente tilbud på varer og tjenesteydelser af forskellig karakter.

Udbudsbeskrivelse samt tildelingsprocedure og -kriterier vil være beskrevet i det konkrete udbudsmateriale. 

Udviklingsplan for turismen på Bornholm frem mod 2030
Der ønskes tilbud på udarbejdelse af en udviklingsplan for turismen på Bornholm frem mod år 2030. Ordregiver på undersøgelsen er Destination Bornholm i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme.