Dansk Kyst- og Naturturisme
Skallingen

Udbud

Her finder du udbud fra Dansk Kyst- og Naturturisme.

I forbindelse med opgaver og projekter har Dansk Kyst- og Naturturisme løbende behov for at indhente tilbud på varer og tjenesteydelser af forskellig karakter.

Udbudsbeskrivelse samt tildelingsprocedure og -kriterier vil være beskrevet i det konkrete udbudsmateriale. 

Hirtshals
Test af overnatningskapacitet ift. efterspørgsel af bæredygtighed

Dansk Kyst- og Naturturisme ønsker tilbud på gennemførelse af en analyse og test af udvalgt overnatningskapacitet ift. bæredygtighed blandt danske og tyske gæster. Analysen har til formål afdække, hvad gæster forbinder og oplever som bæredygtigt under et ferieophold i Danmark. Fokus vil hovedsageligt være på gæsters vurdering og oplevelse af deres overnatningssted - feriehuse eller campingpladser.

Vestkysten
Udvikling af vestkyst-app

Covid-19 har medført nye kunder og nye behov særligt inden for digitalisering. De nye digitale behov skal imødekommes gennem en app, der skal give gæsterne de rette informationer på det rette tidspunkt og dermed være med til at øge tilfredsheden. App’en dækker geografisk hele Vestkysten fra Tønder til Frederikshavn Kommuner, men forventes på sigt at kunne skaleres til andre destinationer.

Ordregiver på udbuddet er Dansk Kyst- og Naturturisme på vegne af et konsortium mellem Dansk Kyst- og Naturturisme, VisitDenmark, Destination Nordvestkysten, Destination Vesterhavet og Destination Vadehavskysten.

FRIST UDLØBET

Outdoor-turismen i Mols Bjerge
Strategisk-fysisk udviklingsplan for Nationalpark Mols Bjerge

Nationalpark Mols Bjerge har over de seneste år oplevet en markant stigning i relation til outdoor-turisme. Som startskud til en ny tilgang til at udvikle outdoor-turismen i nationalparken, skal der udarbejdes en strategisk-fysisk udviklingsplan. Det overordnede formål med planen er at skabe sammenhæng i eksisterende turismeinfrastruktur, konkretisere udviklingsretningen og give plads til nationalparkens enestående istidslandskab. Der ønskes således tilbud på udarbejdelsen af en strategisk-fysisk udviklingsplan for et afgrænset område i Nationalpark Mols Bjerge.

FRIST UDLØBET

Nødebo skov
Bedre vilkår for cykelturisme - Data og dataarkitektur

Et nyt nationalt cykelknudepunktssystem skal etableres og udvikles med udgangspunkt i den eksisterende cykelvenlige infrastruktur. Den rekreative infrastruktur bestående af bl.a. veje og stier er rygraden i et knudepunktsystem, hvor der ligeledes er fokus på høj rekreativ værdi for brugeren.

Der ønskes således tilbud på udbuddet ”Bedre vilkår for cykelturisme - Data og dataarkitektur” vedrørende rekreative infrastruktur, som grundlag for et knudepunktsystem.

FRIST UDLØBET

Opalsøen på Bornholm
Udviklingsplan for turismen på Bornholm frem mod 2030

Der ønskes tilbud på udarbejdelse af en udviklingsplan for turismen på Bornholm frem mod år 2030. Ordregiver på undersøgelsen er Destination Bornholm i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme.

FRIST UDLØBET