Dansk Kyst- og Naturturisme
Fanø Strand

Bestyrelsen

Dansk Kyst- og Naturturismes ni bestyrelsesmedlemmer dækker forskellige geografiske-, faglige- og erhvervsmæssige områder inden for turisme- og oplevelsesbranchen.

Kjeld Zacho Jørgensen (formand)
Ledelsesrådgiver, Zacho Advice AS
Født: 1958
Tiltrådt i bestyrelsen: 21. marts 2019
Aktuel valgperiode udløber: Årsmødet marts 2023
Udpeget af: Nomineringskomitéen
Har genudpegning fundet sted: Ja
Anses medlemmet for uafhængigt: Ja
Særlige kompetencer: Turismefremme
Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesformand Air Greenland, Bestyrelsesformand Rejsegarantifonden, Bestyrelsesmedlem Niras AS, Bestyrelsesmedlem MedicoTrust AS

Jan B. Olsen
Adm. direktør, VisitDenmark
Født: 1957
Tiltrådt i bestyrelsen: 1. januar 2015
Aktuel valgperiode udløber: Årsmødet marts 2023
Udpeget af: Erhvervsministeriet
Har genudpegning fundet sted: Ja
Anses medlemmet for uafhængigt: Ja
Særlige kompetencer: Turismefremme
Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesposter: Meetingplace, MeetDenmark, FOMARS, Scandinavian Tourist Board

Helle Reedtz-Thott
Direktør, Gavnø Fonden
Født: 1974
Tiltrådt i bestyrelsen: 3. marts 2017
Aktuel valgperiode udløber: Årsmødet marts 2023
Udpeget af: Nomineringskomitéen
Har genudpegning fundet sted: Ja
Anses medlemmet for uafhængigt: Ja
Særlige kompetencer: Oplevelseserhverv
Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesposter: Gavnø Fonden, Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (formand), HK Kompetencefonden (næstformand), 3F Kompetencefonden (næstformand), EA/S Component-Byg, EA/S Component-Byg Vordingborg, SydKystDanmark (VisitSydsjælland-Møn A/S), Styregruppen for turismestrategi på Sjælland (formand).

Per Dam
Adm. direktør, Sol & Strand Feriehusudlejning
Født: 1967
Tiltrådt i bestyrelsen: 21. marts 2019
Aktuel valgperiode udløber: Årsmødet marts 2023
Udpeget af: Nomineringskomitéen
Har genudpegning fundet sted: Ja
Anses medlemmet for uafhængigt: Ja
Særlige kompetencer: Overnatningserhverv
Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesposter: Partnerskab for Vestkystturisme, VisitNordjylland, Feriehusudlejernes Brancheforening samt Sol & Strand Feriehusudlejning.

Pernille Kofod Lydolph
Adm. direktør, Destination Bornholm
Født: 1973
Tiltrådt i bestyrelsen: 21. marts 2019
Aktuel valgperiode udløber: Årsmødet marts 2023
Udpeget af: Nomineringskomitéen
Har genudpegning fundet sted: Ja
Anses medlemmet for uafhængigt: Ja
Særlige kompetencer: Turismefremme
Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesposter: Horesta Bornholm, Bornholms Middelaldercenter og Danske Destinationer

Jørgen Christensen
Direktør, Small Danish Hotels
Født: 1963
Tiltrådt i bestyrelsen: 11. marts 2021
Aktuel valgperiode udløber: Årsmødet marts 2023
Udpeget af: Nomineringskomitéen
Har genudpegning fundet sted: Nej
Anses medlemmet for uafhængigt: Ja
Særlige kompetencer: Overnatningserhverv
Øvrige ledelseserhverv: Bestyrelsesposter: Great Hotels of The world, Klassifikationsnævn HORESTA

Mette Bjerrum Jensen
Museumsdirektør, Ringkøbing-Skjern Museum
Født: 1975
Tiltrådt i bestyrelsen: 11. marts 2021
Aktuel valgperiode udløber: Årsmødet marts 2023
Udpeget af: Nomineringskomitéen
Har genudpegning fundet sted: Nej
Anses medlemmet for uafhængigt: Ja
Særlige kompetencer: Kulturturisme, oplevelseserhverv
Øvrige ledelseserhverv: Bestyrelsespost: Destination Vesterhavet

Tommy Kjærsgaard Jensen
Direktør, Løkken Action House
Født: 1961
Tiltrådt i bestyrelsen: 11. marts 2021
Aktuel valgperiode udløber: Årsmødet marts 2023
Udpeget af: Nomineringskomitéen
Har genudpegning fundet sted: Nej
Anses medlemmet for uafhængigt: Ja
Særlige kompetencer: Overnatnings- og oplevelseserhverv
Øvrige ledelseserhverv: Direktør i: SINCE RBH Aps, Løkken Strand A/S, Jensen, Hansen & Hem Aps, Torvet 7 Løkken Aps. Bestyrelsesposter: Løkken Badehotel (formand), Løkken Strand A/S, Løkken Klit Camping A/S, Klim Strand Camping A/S, Ejendomsselskabet Klitbakken A/S

Torben Kylling
Adm. direktør, Fonden Universe Science Park
Født: 1975
Tiltrådt i bestyrelsen: 11. marts 2021
Aktuel valgperiode udløber: Årsmødet marts 2023
Udpeget af: Nomineringskomitéen
Har genudpegning fundet sted: Nej
Anses medlemmet for uafhængigt: Ja
Særlige kompetencer: Virksomhedsledelse, Økonomi, Finansiel revision, Visitor Attraction Management
Øvrige ledelseserhverv: Bestyrelsesposter: Business College Syd (formand), TopAttraktioner, Foreningen af Forlystelsesparker, Destination Sønderjylland, Sønderborg Turistforening, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (suppleant). Desuden medlem af DI's udvalg for turisme og oplevelse.

Birthe Jørgensen
Vil du vide mere?

Strategi- og policychef

bjo@kystognaturturisme.dk

Direkte:+45 61 68 98 92