Fanø Strand

Bestyrelsen

Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Dansk Kyst- og Naturturismes ni bestyrelsesmedlemmer dækker forskellige geografiske-, faglige- og erhvervsmæssige områder inden for turisme- og oplevelsesbranchen.

Kjeld Zacho Jørgensen (formand) (m)
Ledelsesrådgiver, Zacho Advice AS
Født: 1958
Tiltrådt i bestyrelsen: 21. marts 2019
Aktuel valgperiode udløber: Årsmødet marts 2026
Udpeget af: Bestyrelsen jf. vedtægternes § 5.6
Har genudpegning fundet sted: Ja
Anses medlemmet for uafhængigt: Ja
Særlige kompetencer: Turismefremme
Øvrige ledelseshverv: Kalaallit Airports A/S (formand), Rejsegarantifonden (formand), Det Nationale Turismeforum, VisitDenmark, Odense Letbane P/S, Helse Bergen HF, MedicoTrust AS

Katja Moesgaard (f) 
Adm. direktør, VisitDenmark
Født: 1967
Tiltrådt i bestyrelsen: 24. august 2023
Aktuel valgperiode udløber: Årsmødet marts 2027
Udpeget af: Erhvervsministeriet
Har genudpegning fundet sted: Nej
Anses medlemmet for uafhængigt: Ja
Særlige kompetencer: Turismefremme
Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesposter: Kvindedivisionsforeningen (forperson), Lokale og Anlægsfonden, Rexholm A/S (ID Identity), Koncertvirksomhedens Fond (VEGA), AGF A/S, MeetDenmark.

Helle Reedtz-Thott (f)
Direktør, Gavnø Fonden
Født: 1974
Tiltrådt i bestyrelsen: 3. marts 2017
Aktuel valgperiode udløber: Årsmødet marts 2026
Udpeget af: Bestyrelsen jf. vedtægternes § 5.6
Har genudpegning fundet sted: Ja
Anses medlemmet for uafhængigt: Ja
Særlige kompetencer: Oplevelseserhverv
Øvrige ledelseshverv: Hovedbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer, Forretningsudvalget i Landbrug & Fødevarer, Sektionen for Større Jordbrug (formand), Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (formand), HK Kompetencefonden (næstformand), 3F Kompetencefonden (næstformand), Planteafgiftsfonden, Vildtforvaltningsrådet, Sydsjælland & Møn (VisitSydsjælland-Møn A/S), GLS-A Barselsudligning (formand).

Per Dam (m)
Adm. direktør, Sol & Strand Feriehusudlejning
Født: 1967
Tiltrådt i bestyrelsen: 21. marts 2019
Aktuel valgperiode udløber: Årsmødet marts 2026
Udpeget af: Bestyrelsen jf. vedtægternes § 5.6
Har genudpegning fundet sted: Ja
Anses medlemmet for uafhængigt: Ja
Særlige kompetencer: Overnatningserhverv
Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesposter: VisitDenmark, Feriehusudlejernes Brancheforening, Sol og Strand Feriehusudlejning A/S, Fonden Sol og Strand Feriehusudlejning ved Margit og Kjeld samt KPT Holding 2019 Aps.

Pernille Kofod Lydolph (f)
Direktør, Feriehusudlejernes Brancheforening
Født: 1973
Tiltrådt i bestyrelsen: 21. marts 2019
Aktuel valgperiode udløber: Årsmødet marts 2026
Udpeget af: Bestyrelsen jf. vedtægternes § 5.6
Har genudpegning fundet sted: Ja
Anses medlemmet for uafhængigt: Ja
Særlige kompetencer: Turismefremme
Øvrige ledelseshverv: VisitAarhus

Mette Bjerrum Jensen (f)
Museumsdirektør, Ringkøbing-Skjern Museum og Naturkraft
Født: 1975
Tiltrådt i bestyrelsen: 11. marts 2021
Aktuel valgperiode udløber: Årsmødet marts 2026
Udpeget af: Bestyrelsen jf. vedtægternes § 5.6
Har genudpegning fundet sted: Ja
Anses medlemmet for uafhængigt: Ja
Særlige kompetencer: Kulturturisme, oplevelseserhverv
Øvrige ledelseserhverv: Bestyrelsespost: Destination Vesterhavet

Tommy Kjærsgaard Jensen (m)
Direktør, Løkken Action House
Født: 1961
Tiltrådt i bestyrelsen: 11. marts 2021
Aktuel valgperiode udløber: Årsmødet marts 2026
Udpeget af: Bestyrelsen jf. vedtægternes § 5.6
Har genudpegning fundet sted: Ja
Anses medlemmet for uafhængigt: Ja
Særlige kompetencer: Overnatnings- og oplevelseserhverv
Øvrige ledelseserhverv: Direktør i: SINCE RBH Aps, Løkken Strand A/S, Jensen, Hansen & Hem Aps, Torvet 7 Løkken Aps. Medejer: Action House Løkken. Bestyrelsesposter: Løkken Badehotel (formand), Løkken Strand A/S, Løkken Klit Camping A/S, Ejendomsselskabet Klitbakken A/S.

Torben Kylling Petersen (m)
Adm. direktør, Fonden Universe Science Park
Født: 1975
Tiltrådt i bestyrelsen: 11. marts 2021
Aktuel valgperiode udløber: Årsmødet marts 2026
Udpeget af: Bestyrelsen jf. vedtægternes § 5.6
Har genudpegning fundet sted: Ja
Anses medlemmet for uafhængigt: Ja
Særlige kompetencer: Virksomhedsledelse, Økonomi, Finansiel revision, Visitor Attraction Management
Øvrige ledelseserhverv: Business College Syd (Formand for bestyrelsen), 
Danske Erhvervsskoler og -gymnasier (suppleant)

Kristina Bundesen (f)
Ejerleder, Hotel Skjern og Restaurant stuen th.
Født: 1987
Tiltrådt i bestyrelsen: 14. marts 2023
Aktuel valgperiode udløber: Årsmødet marts 2026
Udpeget af: Bestyrelsen jf. vedtægternes § 5.6
Har genudpegning fundet sted: Nej
Anses medlemmet for uafhængigt: Ja
Særlige kompetencer: Overnatningserhverv og restauration
Øvrige ledelseserhverv: -

Birthe Jørgensen
Vil du vide mere?

Sekretariatschef

bjo@kystognaturturisme.dk