Skovtårnet - Camp Adventure

Organisering af turismefremmeindsatsen

Foto: Sydkystdanmark

Dansk Kyst- og Naturturisme er et nationalt selskab og en central del af den offentlige turismefremmeindsats. 

Der er to overordnede niveauer i den offentlige turismefremmeindsats i Danmark: et decentralt og et nationalt niveau. Det decentrale niveau har en stærk kommunal forankring, og indsatsen skal frem mod udgangen af 2020 konsolideres i destinationsselskaber.

Organisering af den offentlige turismefremmeindsats

Foto:Dansk Kyst- og Naturturisme

Birthe Jørgensen
Vil du vide mere?

Sekretariatschef

bjo@kystognaturturisme.dk